SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Ophthalmology - E0207036
Title in English: Oftalmologie
Guaranteed by: Klinika oční (14-450)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Šárka Belfínová
MUDr. Marie Jurčuková
MUDr. Zdeněk Kasl, Ph.D.
MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0205500, E0206014, E0206015
Annotation -
Last update: Kristýna Hanová (07.11.2017)
Ophthalmology - history and relation to other fields of medicine. Anatomy and physiology of the eye. Clinical examination of the eye and assessment of eye´s function. Special clinical examination methods. Refractive errors. Spectacles, contact lenses, refractive surgery. Diseases of the lids, orbit and anterior segment of the eye. Disorders of the vitreous and retina, pars plana vitrectomy. Pediatric disorders, squint and amblyopia. Neuroophthalmology. Disorders of the lens and modern cataract surgery. Glaucoma - conservative and surgical treatment. Ocular traumatology and first aid. Systemic diseases and the eye.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. Galén Karolinum 2017
Kraus H.: Kompendium očního lékařství. Praha Avicenum 1997

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kristýna Hanová (26.09.2017)

 

Získání zápočtu a znalosti v rozsahu seminářů přednášek a uvedené literarury.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Oftalmologie - historie, vztah k ostatním oborům medicíny.
Anatomie a fyziologie oka.
Klinické vyšetření oka a jeho funkce.
Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii.
Poruchy refrakce oka.
Brýle, kontaktní čočky, chirurgie refrakce.
Onemocnění víček, očnice a předního segmentu oka.
Onemocnění sklivce a sítnice, pars plana vitrektomie.
Dětská oftalmologie, strabismus a amblyopie.
Neurooftalmologie.
Onemocnění čočky a moderní způsoby operace katarakty
Glaukom - konzervativní a chirurgická léčba.
Oční traumatologie a první pomoc.
Systémová onemocnění a oko.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html