SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Psychiatry - E0205390
Title in English: Psychiatrie
Guaranteed by: Klinika psychiatrická (14-390)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Markéta Soukupová
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0203010, E0203390, E0204011
Annotation -
Last update: BURIANKO (21.08.2006)
Psychiatric terminology. Typical signs and symptoms of psychiatrie disorders. International classification of mental and behavioural disorders. Interviewing and history taking. Formulation of psychiatric diagnosis. Treatment in psychiatry. Participation at therapeutic programmes for patients. Training of interview techniques and history - taking.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Zvolský P. a kol. : Obecná psychiatrie. Praha, Karolinum 2001Zvolský P. a kol. : Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 2001
Doporučená literatura:
Höschl C, Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002, Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén a Karolinum, 2001.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Edita Tišerová (24.05.2018)

Docházka (povolena 1 absence)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Biologické koncepce duševních poruch : anatomické struktury CNS, neurotransmitery, genetické faktory v psychiatrii. Základní psychické kvality a jejich poruchy : vědomí a poruchy vědomí, spánek, emoce a jejich poruchy, myšlení a jeho poruchy, vnímání a jeho poruchy, paměť a její poruchy.
Biologické terapie v psychiatrii : psychofarmakoterapie základní rozdělení psychofarmak, indikace ), elektrokonvulzivní léčba. Psychologické terapie v psychiatrii : psychoterapie ( základní směry a metody ), terapeutická komunita. Psychiatrické vyšetření,psychologické vyšetřovací metody, biochemická vyšetření v psychiatrii ( např. litémie ), zobrazovací metody v psychiatrii. Akutní stavy v psychiatrii : např. akutní psychomotorický neklid, stavy zmatenosti, riziko suicidálního jednání, panické poruchy. První pomoc v psychiatrii. Organicky podmíněné duševní poruchy.Symptomatické duševní poruchy při endokrinopatiích, infekčních a interních onemocněních. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek ( alkohol a jiné návykové látky). Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, sebevražedné jednání.
Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, psychogenní poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, sexuální deviace, poruchy osobnosti. Psychické poruchy v dětském věku, mentální retardace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html