SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Clinical Dentistry I. - E0204471
Title in English: Klinické zubní lékařství I.
Guaranteed by: Klinika stomatologická (14-470)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
Classification: Medicine > Practical Training
Co-requisite : E0201020, E0201970, E0202001, E0202970
Annotation - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (14.12.2017)
Praktické seznámení s obsluhou zubního křesla a provozem zubní ordinace, základy vyšetření chrupu a záznam vyšetření do dokumentace, komunikace s pacientem a provádění hygienické instruktáže.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Škach,M. a kol.: Onemocnění ústní sliznice, Praha, Avicenum 1982
Toman, J., Halmoš, Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984
Komárek, S., Koupil, J.: Klinická endodoncie (skripta Hradec Králové)

Teaching methods - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Praktické procvičovaní znalostí

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Dundová (23.05.2018)

100% účast na praktikách, splnění testu

Student musí mít bílý plášť a zdravotnickou obuv.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (14.12.2017)

Student se prakticky seznámí s obsluhou zubního křesla a provozem zubní ordinace. 
Student si prakticky osvojí základy vyšetření chrupu a záznam vyšetření do dokumentace. 
Student se naučí základní zásady ergonomické práce u křesla. 
Student nacvičí základy komunikace s pacientem a provádění hygienické instruktáže. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html