SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic of First Aid - E0201097
Title: Základy první pomoci
Guaranteed by: Department of Anaesthesiology and Resuscitation (14-430)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 1/1 C [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
MUDr. David Lukeš
MUDr. Stanislav Machart
MUDr. Jiří Pouska, Ph.D.
MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
MUDr. Martin Štěpán
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Graduate of the subject acquires knowledge of the first aid administration in the life and health threatening situations including cardiac and breathing arrest. Acquired knowledge is fixed in practical training and verified with written test.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (02.11.2018)

Povinná: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=24 KARIM - První pomoc
Doporučená: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782-version1-prvni_pomoc_2013_05_20.pdf

Syllabus -
Last update: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) - Basic life support (BLS)

Practical training of CPR on models

Model situations in CPR

First aid in injuries and in life threatening situations

Basics of bandage techniques, immobilization of fractures, stop of bleeding

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html