SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Gynaecology and Obstetrics - E0112111
Title in English: Gynekologie a porodnictví
Guaranteed by: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2017 to 2023
Semester: winter
Points: 10
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0 C [weeks/semester]
Extent per academic year: 4 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0110038
Files Comments Added by
download Gyn. - DOPORUČENÉ VÝKONY při praxi VI .docx Doporučené výkony při praxi VI. r. před SZ z gynekologie a porodnictví Pavlína Kotyková
download Gyn. - OTÁZKY SZ všechny okruhy pro studenty 2015.docx OTÁZKY SZ všechny okruhy Pavlína Kotyková
download Gyn. - PŘIPOMÍNKY pro studenty k zápisu do VI.r Informace k blokové praxi na gynekologicko-porodnické klinice Pavlína Kotyková
Annotation -
Last update: LEBA (12.07.2006)
Gynecology: Intersexuality. HRT. Contraception. Hormonal treatment in gynecology. Endometriosis. Pelvic pain. Pelvic inflammatory disease. Sexually transmitted diseases. Gynecologic operations. Urogynecology. Precancerosis of the uterine cervix and the endometrium. Obstetrics: Bleeding in pregnancy. Obstetric analgesia. Coagulopathy, DIC. Breech presentation. Caesarean Section. Multiple pregnancy. Postpartum care. Maternal and perinatal mortality.
Literature - Czech
Last update: Pavlína Kotyková (08.08.2018)

Čech E. a kol.: Porodnictví.  3.přeprac. Vydání. Grada. Praha 2014

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. 2.přeprac. vydání. Grada. Praha 2017

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. Grada. Praha 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. Praha Galén 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. 2.přeprac. vydání. Praha Galén 2012

Roztočil A. a kol.: Moderní gynekologie. Grada. Praha 2011

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pavlína Kotyková (23.08.2018)

Zápočet je udělen  na základě aktivní účasti na praktikách, povoleny jsou dvě absence,

Splnit jednu službu na porodním sále. Na operačním sále absolvovat operační výkony, které jsou zapsány a podepsány lékařem ve formuláři „Doporučené výkony při praxi“ během bloku.

Na praxi je povinnost nosit bílý plášť, kalhoty a boty, bez kterých praxi nelze absolvovat.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2019)

Cílem praxe je seznámení s porodnickou a gynekologickou dokumentací, dále s diagnostickými a léčebnými metodami v oboru. Osvojit si péči o jednotlivé pacientky dle diagnózy a klinických příznaků. Umět rozlišit mezi chronickým a akutním případem, seznámit se s diagnostikou a řešením náhlé příhody.

V rámci gynekologie diagnostika a léčba myomů, nepravidelnosti menstruačního cyklu, potíže s udržením moči, poruchy pánevního dna, příznaky a léčba gynekologických zánětů, endometrióza, chronická pánevní bolest. Dále psychosomatika a léčba pacientek s gynekologickou malignitou.

V rámci porodnictví seznámení s fyziologickými a patologickými porodními ději, ošetření novorozence, péče o fyziologickou nedělku, problematika patologií v šestinedělí. Dále vyšetření a péče o ženy s fyziologickým a patologickým těhotenstvím.

Studenti na jednotlivých úsecích vykonávají práci sekundárního lékaře pod přímým dohledem lékaře oddělení:

1) Účast na vizitách na jednotlivých úsecích, včetně referování na primářských vizitách

2) Podílejí se na příjmech pacientek (anamnéza, kolposkopie, gynekologické vyšetření, stanovení diagnózy, návrh léčebného postupu)

3) Příjem rodičky či těhotné na porodním sále (anamnéza, zevní a vnitřní vyšetření, návrh dalšího postupu)

4) Přítomnost, event. asistence u porodu

5) Druhá asistence u operačních zákroků

6) Přítomnost u malých gynekologických výkonů

7) LSK a HSK

8) Absolvování jedné pohotovostní služby od 16 do 20 hodin

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html