SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Clinical biochemistry - E0110126
Title in English: Klinická biochemie
Guaranteed by: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2015 to 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:30/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Teacher(s): prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Is co-requisite for: E0112023, E0112024, E0112033, E0112019, E0112029, E0112113, E0112025, E0112038
Annotation -
Last update: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (02.05.2015)
Seminars take place in the seminar room of our institute - University Hospital Lochotin, entrance B, 2nd floor.

Medical students will gain knowledge of the organization and work of a clinical laboratory. They will become acquainted with problems of preanalytical influences on the results of laboratory examinations, methods for estimation of reference limits, and questions of "evidence-based medicine?" (i.e., problems of diagnostic sensitivity and specificity, concept of a risk factor, etc.). Starting from the knowledge of metabolic processes in a healthy organism, the medical students should understand (1) the principles of using metabolic changes for the determinations of diagnosis and prognosis of frequent and serious diseases, and (2) the problems of toxicological analyses and laboratory monitoring of drug treatment.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (04.10.2015)
 • Racek J.: Klinická biochemie, 2. vydání. Galén a Karolinum Praha 2005.
 • Kurz Klinická biochemie, dostupný on-line z WWW: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172, citováno dne 4.10.2015
 • Racek J.: Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění. Galén Praha 2003
Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (21.05.2018)

Účast na seminářích (1 absence tolerována). K účasti na seminářích není potřeba žádné speciální oblečení, je vhodné mít smartphone a být připraven na výuku dle e-mailových instrukcí, které každý student dostane cca 1 týden před zahájením bloku. Zápočet probíhá formou několika testů psaných během seminářů - pro získání zápočtu je třeba absolvovat minimálně 5 ze 6 průběžných testů. Předmět je zakončen písemnou zkouškou se standardizovaným bodováním. Minimum pro úspěšné zakončení je 65 % bodů.

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (14.01.2019)

Podrobný seznam výstupů výuky najdete v e-learningovém kurzu.

 1. Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření
 2. Referenční hodnoty, způsob určení
 3. Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality
 4. Citlivost a specifičnost metody, vzájemné vztahy, laboratorní screening
 5. Základní vyšetření moče
 6. Nebílkovinné dusíkaté látky
 7. Elektroforetické typy
 8. Význam stanovení jednotlivých plazmatických bílkovin
 9. Význam stanovení Na, K, Cl
 10. Význam stanovení Ca, P, Mg
 11. Stopové prvky
 12. Vitaminy
 13. Hormony štítné žlázy
 14. Hormony hypothalamu a hypofýzy
 15. Hormony kůry nadledvin
 16. Metabolická acidóza
 17. Metabolická alkalóza
 18. Respirační poruchy acidobazické rovnováhy
 19. Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy
 20. Význam stanovení osmolality
 21. Sérové lipidy: Metabolismus a vztah k aterogenezi
 22. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy (kromě lipidů)
 23. Klinicko-biochemická vyšetření u onemocnění jater
 24. Laboratorní diagnostika žloutenek
 25. Laboratorní známky kostní přestavby
 26. Funkční zkoušky ledvin
 27. Laboratorní vyšetření gastrointestinálního traktu
 28. Laboratorní diagnostika diabetu
 29. Laboratorní kontrola diabetu
 30. Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
 31. Laboratorní známky zhoubného novotvaru
 32. Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku
 33. Dědičné poruchy metabolismu - laboratorní diagnostika
 34. Laboratorní vyšetření u urolitiázy
 35. Laboratorní vyšetření v těhotenství
 36. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku
 37. Základní principy toxikologického vyšetřování
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html