SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Gynaecology and Obstetrics - E0110038
Title in English: Gynekologie a porodnictví
Guaranteed by: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2017 to 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:90/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 90 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Is co-requisite for: E0112111, E0112038
Annotation -
Last update: BURIANKO (18.03.2005)
Gynecology: Gynecologic examination. Menstruation cycle. Precancerosis of the uterine cervix and body. Gynecologic oncology. Malignant uterine and ovarian tumors, their prevention and treatment. Diseases of the vulva. Hysteroscopy, laparoscopy. Pediatrics and adolescent gynecology.Obstetrics: Process of physiological pregnancy. Antenatal care. Obstetrics examination. The course of the physiological labour, stages of the labour, management of the labour. Treatment of injury at the delivery. Puerperium (postpartum period). Newborn. High-risk and pathological pregnancy. Obstetrics operations an
Literature - Czech
Last update: Pavlína Kotyková (04.02.2016)

Čech E. a kol.: Porodnictví.  3.přeprac. Vydání. Grada. Praha 2014

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. Grada. Praha 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. Praha Galén 2008

Roztočil A. a kol.: Moderní gynekologie. Grada. Praha 2011

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pavlína Kotyková (21.05.2018)

Zápočet - aktivní účast na praktikách, povolena je pouze jedna absence z 12ti denního bloku, na praxi je povinnost nosit bílý plášť, kalhoty a boty. Ostatní kritéria jsou zahrnuta v Sylabu předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: Pavlína Kotyková (23.08.2018)

b

Sylabus výuky gynekologie a porodnictví  V. roč. všeobecný směr

 

Praktika jsou v rámci  l0ti denního bloku

Praktickávýuka ( povinná)-výukovýden=5hodinvýuky(7,00-11,35)

 

Studenti jsou rozděleni na jednotlivá oddělení, kde se seznamují se základy oboru.

Každý student bude absolvovat 1 x /odpoledne- 5 hod./ služba na PS od 15.00 do 19.00 hod.

Porodní sál - seznámení s fyziologickými, patologickými a porodními ději.

Ošetřování novorozence. Na porodním sále lze studentům názorně ukázat porod na moderním porodním simulátoru "Sofiina matka + plod" /torzo matky+novorozeněte/.

Oddělení pro riziková těhotenství - studenti sledují chod oddělení a vyšetření rizikově těhotných pacientek.

Oddělení pooperační - příjem nemocných k operaci, náhlé příhody břišní, seznámení se s operační léčbou maligních nádorů, inkontinence moči, endometriózy.

Oddělení konzervativní gynekologie - příznaky a léčba gynekologických zánětů, psychosomatika a léčba nemocných s  pokročilým stupněm maligních gynekologických nádorů, základy chemoterapie a aktinoterapie, včasná těhotenská patologie.

Oddělení šestinedělí - péče o fyziologickou nedělku, problematika patologií v šestinedělí, laktace..

 

Seminární místnost č.1.-III.NP - zde se studenti se seznamují s gynekologickými a porodnickými nástroji dále nově pořízenými porodními modely a laparoskopickými trenažéry.atd.

 

PŘEDNÁŠKY/celkem 15 přednášek/ :

začínají začátkem akademického roku /pondělky, výjimečně pátky/ od 15.00 - 16.40 hod,  posluchárna ŠAF /Šafránkův pavilon/

 

OKRUHY  k  přednáškám  z  gynekologie a porodnictví

 

GYNEKOLOGIE - názvy témat

1.      Ženské pohlavní hormony, Menstruační cyklus, Poruchy menstruačního cyklu

2.      Antikoncepce

3.      Infekce v gynekologii, PID

4.      Mimoděložní těhotenství, Náhlé příhody v gynekologii

5.      Benigní onemocnění a prekancerózy pohlavních orgánů /Vulva, Pochva, Hrdlo děložní, Děloha, Vaječníky + vejcovody, Prsy/

6.      Zobrazovací vyšetření - společně gynekologie + porodnictví

7.      Menopauza

 

PORODNICTVÍ - názvy témat

1.      Lidské gamety, jejich morfologie, tvorba a funkce. Oplození a včasný vývoj blastocyty. Embryogeneze a fetogeneze

2.      Placenta - její morfologie, funkce a variace tvaru. Pupečník a plodové obaly - morfologie, vývoj. Plodová voda - její tvorba, funkce, diagnostika základních poruch v množství.

3.      Diagnostika gravidity, známky a příznaky gravidity, určování termínu porodu. Fyziologické změny v těle těhotné. Životospráva těhotné. Léky v graviditě.

4.      Systém prenatální péče v ČR, pravidelné a nepravidelné vyšetření v prenatálních poradnách.

5.      Prenatální genetická diagnostika a diagnostika vrozených vývojových vad plodu.

6.      Tvrdé cesty porodní. Měkké cesty porodní. Kontrakční činnost děložní, porodní síly. Hlavička plodu, její anatomie a rozměry.

7.      I.doba porodní. II. doba porodní. Mechanizmus porodu. III. doba porodní. Lékařské vedení porodu

8.      Léky na porodním sále. Porodní analgezie.

 

GYNEKOLOGIE - témata k praktikám na jednotlivých odd.

 

·         Anatomie malé pánve

·         Propedeutika - gynekologické vyšetření, prebioptické metody, screening - hrdlo děložní, prsy; laboratorní vyšetření

·         Obsah gynekologické preventivní prohlídky

·         Zobrazovací vyšetření v gynekologii

·         Ženské pohlavní hormony

·         Menstruační cyklus, regulace

·         Poruchy menstruačního cyklu

·         Klimakterium

·         Antikoncepce - ženská, mužská, sterilizace, interrupce

·         Infekce v gynekologii, PID

·         Mimoděložní těhotenství

·         Náhlé příhody v gynekologii

·         Endometrioza

·         Benigní onemocnění a prekancerozy pohlavních orgánů

1.      Vulva

2.      Pochva

3.      Hrdlo děložní

4.      Děloha

5.      Vaječníky + vejcovody

6.      Prsy

·         Základy onkogynekologie

 

PORODNICTVÍ - témata k praktikám na jednotlivých odd.

 

·         Lidské gamety, jejich morfologie, tvorba a funkce.

·         Oplození a včasný vývoj blastocyty

·         Embryogeneze a fetogeneze

·         Placenta - její morfologie, funkce a variace tvaru.

·         Pupečník a plodové obaly - morfologie, vývoj.

·         Plodová voda - její tvorba, funkce, diagnostika základních poruch v množství.

·         Diagnostika gravidity, známky a příznaky gravidity, určování termínu porodu.

·         Fyziologické změny v těle těhotné.

·         Životospráva těhotné. Léky v graviditě.

·         Uložení plodu v děloze - definice pojmů poloha, postavení, naléhání, držení plodu.

·         Zevní porodnické vyšetření, pelvimetrie.

·         Vnitřní porodnické vyšetření, cervikální skóre.

·         Systém prenatální péče v ČR, pravidelné a nepravidelné vyšetření v prenatálních poradnách.

·         Prenatální genetická diagnostika a diagnostika vrozených vývojových vad plodu.

·         Kardiotokografie - diagnostika intrauterinní tísně plodu

·         USG v porodnictví

 

·         Tvrdé cesty porodní. Měkké cesty porodní.

·         Kontrakční činnost děložní, porodní síly.

·         Hlavička plodu, její anatomie a rozměry.

·         I. doba porodní.

·         II.doba porodní. Mechanizmus porodu.

·         III.doba porodní.

·         Lékařské vedení porodu

·         Episiotomie a porodní poranění.

·         Léky na porodním sále . Porodní analgezie

·         Novorozenec

·         Puerperium a Laktace

Výukové filmy doplňují výuku v V.ročníku

 Porod koncem pánevním

Císařský řez

Klešťový porod

Hypoxie plodu

Vícečetné těhotenství

Gynekologické operace

Základní gynekologické vyšetření

Dětská gynekologie

 

 

Studijní literatura: viz. Karolinka LF UK Plzeň

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html