SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Ear, Nose and Throat Diseases - E0110037
Title in English: Otorinolaryngologie
Guaranteed by: Klinika ORL (14-460)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2017 to 2022
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:45/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 45 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: MUDr. David Slouka, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. David Slouka, Ph.D.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0107033
Is co-requisite for: E0112019, E0112023, E0112024, E0112025, E0112038, E0112029, E0112113, E0112033
Annotation -
Last update: MUDr. David Slouka, Ph.D. (06.11.2017)
Teaching takes place in the seminar room of the Department of Otorhinolaryngology – University Hospital Bory, pavilion 22, 5th floor.

Conception of the branch of orhinolaryngology and its history. Diseases of the external ear. Acute and chronic inflammatory diseases of the middle ear. Complications of middle ear inflammations. Ear tumors. Hearing disorders. Surgical treatment of middle ear inflammations and hearing impairment. Acoustic prosthetics and treatment of deafness. Ear examination methods. Nasal and sinus diseases. Nasal and sinus surgeries. Pharyngeal diseases. Laryngeal inflammatory diseases. Laryngeal tumors. Surgical treatment of laryngeal tumors. TNM classification. Speech and voice disorders and rehabilitation. Examination methods of vestibulology.
Current trends in examination methods and therapy.

Graduate students obtain an overview of the spectrum of medical care, operation as well as work organization at the Department of Otorhinolaryngology of the Faculty of Medicine and University Hospital in Pilsen. They gain knowledge of this field, its specifics and common topics being dealt with by related branches. Crucial topics are studied in theoretical lectures. In the practical part of teaching, students get some experience of working at the department, the operating theatre as well as ENT outpatient departments. As a follow-up to knowledge of previous clinical and preclinical branches, students get an overview and knowledge of the association between otorhinolaryngology and other medical branches.
Literature - Czech
Last update: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

Povinná:

Hybášek I.: Ušní, nosní a krční lékařství, 1.vydání 1999, GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-7184-949-9

 

Doporučená:

eORL prof.Hbáška, http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=18

Slouka D.: Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-952-0

         PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731910_Hrtan_Rakovina_hrtanu_Osetrovani_po_totalni_laryngektomii

Slouka D.: Obstrukční syndrom spánkové apnoe, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-953-7

         PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309732241_Obstrukcni_syndrom_spankove_apnoe

Slouka D.: Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi, 1. vydání 2014, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-968-1

          PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731904_Lasery_pri_vykonech_v_ambulantni_a_klinicke_praxi

Requirements to the exam - Czech
Last update: Stanislava Síbalová (23.05.2018)

Podmínkou zápočtu je docházka na seminářích  (1 absence je tolerována).  

Požadavky ke zkoušce jsou: zápočet, znalosti v oboru otorinolaryngologie v rozsahu seminářů, přednášek a uvedené literatury.  

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)
Poslední úprava: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

 

1. Základy fyzikálního vyšetření v otorinolaryngologii

2. Fyziologický nález v oblasti hlavy a krku

3. Základy otologie, otoneurologie , vestibulologie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

4. Základy audiologie a foniatrie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

5. Základy rinologie . Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

6. Problematika dutiny ústní a hltanu. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

7. Problematika slinných žlaz. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

8. Problematika štítné žlázy. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

9. Základy spánkové mediciny. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

10. Základy laryngologie a problematika zevního krku. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

11. Specifika onkologie v otorinolaryngologii

12. Operační přístupy v otolaryngologii

13. Postavení otolaryngologie v medicině, příbuzné obory, principy multidisciplinárního přístupu

14. Kazuistiky z oboru

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html