SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Psychiatry - E0110032
Title in English: Psychiatrie
Guaranteed by: Klinika psychiatrická (14-390)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2017 to 2022
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:60/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0107015, E0108030, E0108031, E0108120
Is co-requisite for: E0112019, E0112023, E0112024, E0112025, E0112038, E0112029, E0112113, E0112033
Annotation -
Last update: BURIANKO (31.03.2005)
Psychiatric terminology. Typical signs and symptoms of psychiatrie disorders. International classification of mental and behavioural disorders. Interviewing and history taking. Formulation of psychiatric diagnosis. Treatment in psychiatry. Participation at therapeutic programmes for patients. Training of interview techniques and history - taking.
Aim of the course - Czech
Last update: Edita Tišerová (10.01.2019)

Student se naučí vyšetřovat osoby s duševní poruchou, provádět diferenciální diagnostickou rozvahu, stanovit diagnózu, léčbu a prognózu konkrétní duševní poruchy.

Bude schopen spolupracovat s odborníky jiných oborů při vyšetření a léčbě osob s duševní poruchou.

Literature - Czech
Last update: BURIANKO (31.03.2005)

Zvolský P. a kol. : Obecná psychiatrie. Praha, Karolinum 2001Zvolský P. a kol. : Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 2001Höschl C, Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002Smolík P.: Duševní a behaviorální poruchy, průvodce klasifikací, nástin nosologie, diagnostika. Praha, Maxdorf 1996.Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén a Karolinum, 2001

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html