SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Neonatology - E0110030
Title: Neonatologie
Guaranteed by: Oddělení neonatologie (14-361)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2019 to 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:25/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
MUDr. Martin Matas
MUDr. Alice Mocková, Ph.D.
Co-requisite : E0107015, E0107033, E0108035
K//Is co-requisite for: E0112114, E0112029
Annotation -
Last update: Marcela Maierová (26.07.2012)
Basic neonatal definitions, the first examination and care for a newborn at delivery room, breastfeeding, formula feeding, birth trauma, birth asphyxia, low-birth-weight newborn, respiratory distress syndrome, oxygenotherapy, retinopathy of prematurity, neonatal cardiology, hyperbilirubinemia, blood diseases in newborns, fetal and neonatal infections, congenital defects of gastrointestinal tract, kidney and urinary tract, brain and neurological defects, follow-up of infants at risk of mental, neurologic and sensory developmental complications, developmental intervention.
Literature - Czech
Last update: Marcela Maierová (26.07.2012)

1. J. Dort a spolupracovníci: Neonatologie. 1. vyd., Karolinum, Praha 2004
2. M. Velemínský, P. Švihovec, M. Velemínský jr: Infekce plodu a novorozence. 2.   vyd.,    Triton, Praha 2005
3. Rubaltelli F.F: Vademecum of Neonatology. SEE, Firenze 2006
4. Rennie Jannet M: Roberton´s Textbook of Neonatology. 4th ed., Elsevier 2005

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. (22.03.2020)

účast na povinné výuce

 

Náhrada praktické výuky neonatologie z důvodu epidemie COVID-19

Nastudování učebnice neonatologie NEON FN Plzeň
Zápočet bude udělen na základě úspěšného testu na děkanátě LF- termín bude stanoven později

Syllabus -
Last update: Ing. Lenka Křikavová (09.10.2013)

Basic neonatal definitions, the first examination and care for a newborn at delivery room, breastfeeding, formula feeding, birth trauma, birth asphyxia, low-birth-weight newborn, respiratory distress syndrome, oxygenotherapy, retinopathy of prematurity, neonatal cardiology, hyperbilirubinemia, blood diseases in newborns, fetal and neonatal infections, congenital defects of gastrointestinal tract, kidney and urinary tract, brain and neurological defects, follow-up of infants at risk of mental, neurologic and sensory developmental complications, developmental intervention.

Entry requirements - Czech
Last update: Bc. Andrea Finelli (24.09.2018)

Podmínkou pro zápis zápočtu je úspěšné absolvování  testu z neonatologie poslední den výuky v 8.00hod v počítačové učebně, na adrese Husova 1, Děkanát LF. Minimální předpokládané znalosti jsou v rozsahu skript Neonatologie , autor J. Dort a kol.. 2. vydání, Karolinum , Praha 2013

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 65. V případě neúspěchu při testu, student musí daný test opakovat v nejbližším možném termínu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html