SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Stomatology - E0107041
Title in English: Stomatologie
Guaranteed by: Klinika stomatologická (14-470)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2021
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Teacher(s): MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0105084, E0105085, E0106013, E0106015
Annotation -
Last update: KRAJDL (22.07.2003)
Stomatology for the students of general medicine
Classification of dentistry
Marking of teeth, eruption of teeth
Stomatological examination
Basics of pediatric stomatology
Dental caries - etiology, prevention, treatment
Periodontal diseases - classification, treatment and prevention
Selected diseases of oral mucous membrane
Basics of dento - alveolar surgery
Basics of oral traumatology
Basics of oral oncology
Basics of dental prosthetics
Basics of orthodontics
Dental treatment in compromised patients
Orofacial pain - diagnostics
Odontogenic metastatic infection
Aim of the course - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student získá ucelený přehled o problematice zubního lékařství.

Student chápe závažnost šíření kolem čelistních zánětů.

Student má informace, jak diagnostikovat prekancerozy a zhoubné nádory v orofaciální oblasti.

Student chápe význam dentální fokální infekce pro obory všeobecné medicíny. 

Literature - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)


Kilian J. a kol.: Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. Praha, Karolinum 1999

Teaching methods - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů, E-learning

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích

Požadavek ke zkoušce: zápočet, teoretické znalosti

Syllabus - Czech
Last update: Jitka Dundová (10.11.2017)
 • Rozdělení oboru
 • Značení a prořezávání zubů
 • Stomatologické vyšetření
 • Zubní kaz
 • Stomatologická onemocnění dětí
 • Parodontopatie: klasifikace, léčení a prevence
 • Vybraná onemocnění ústní sliznice
 • Základy dentoalveolární chirurgie
 • Základy stomatologické traumatologie
 • Základy stomatologické onkologie
 • Stomatologická protetika (fixní a snímatelné náhrady, protetické materiály)
 • Ortodoncie (etiologie a klasifikace anomálií, terapie)
 • Stomatologická péče o pacienty se zdravotním rizikem
 • Bolest v obličeji: diferenciální diagnostika
 • Fokální infekce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html