SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Internal Medicine I. (2) - E0106023
Title in English: Interna I. (2)
Guaranteed by: II.interní klinika (14-320)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2008 to 2020
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/3 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Luboš Holubec, MBA, Ph.D.
MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Co-requisite : E0103004, E0103070, E0104011, E0104137
Is complex co-requisite for: E0108120
Annotation - Czech
Last update: KRAJDL (24.07.2003)
Úvod do pulmologie. Záněty plic. Plicní fibrózy. Onemocnění pleury. Nemoci průdušek. Obstrukční choroba plicní. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respirační insuficience. Úvod do kardiologie. Vrozené a získané srdeční vady. Plicní hypertenze. Plicní embolie. Cor pulmonale. Endokarditidy. Myokarditidy a kardiomyopatie. Perikarditidy. Srdeční nedostatečnost. Ischemická srdeční choroba. I, II. Arteriální hypertenze. Poruchy srdečního rytmu. Náhlá oběhová zástava. Farmakologie srdečních onemocnění. Pneumologie - Chronická bronchopulmonální choroba, Ca plic, Kardiologie
Literature - Czech
Last update: KRAJDL (30.07.2003)

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html