SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Pathology - E0106013
Title in English: Patologie
Guaranteed by: Šiklův ústav patologie (14-500)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2012 to 2020
Semester: winter
Points: 17
E-Credits: 17
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/3 C [hours/week]
summer s.:4/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: prof. MUDr. Michal Michal
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Teacher(s): MUDr. Martina Baněčková
prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
MUDr. Magdaléna Dubová, Ph.D.
MUDr. Martin Dušek, Ph.D.
MUDr. Šárka Hadravská
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
prof. doc. MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Kinkor, Ph.D.
MUDr. Jana Kuntscherová
MUDr. Michael Michal, Ph.D.
MUDr. Ondrej Ondič, Ph.D.
MUDr. Kristýna Pivovarčíková, Ph.D.
RNDr. Martina Putzová, Ph.D.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
MUDr. Robert Slunečko
MUDr. Bohuslava Šašková
MUDr. Marián Švajdler, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0103004, E0103070
Pre-requisite : E0104011, E0104137
Is co-requisite for: E0108030, E0107015, E0107033, E0108023, E0108035, E0107041, E0108420, E0108031, E0108025
Is complex co-requisite for: E0108120
Files Comments Added by
download Praktika letní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
download Praktika zimní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
download Přednášky - zimní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
download Přednášky letní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Annotation -
Last update: Petr Leba (05.08.2008)
1.semestr
General pathology.Cell death and cell injury. Inflammation and tissue repair. Disorders of vascular flow. Genetic and
environmental pathology. General oncology.Pathology of heart and blood circulation.

2.semestr
Pathology of lymph nodes, hematopathology. Pathology of respiratory, gastrointestinal, male and female genital systems.
Pathology of kidney,breast, pregnancy, nervous systém. Endocrinopathology. Pathology of skin, bone, cartilage, and soft
tissues.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (30.01.2019)

Studenti by si měli vštípit základní principy lidských onemocnění a seznámit se s principy a morfologickými obrazy jednotlivých nemocí. Dále by si měli osvojit správné zásady odběru, fixace, označení a zasílání materiálu na bioptické vyšetření. V neposlední řadě by měli pochopit algoritmy racionální indikace pitvy a zajištění zdravotnické dokumentace.

Literature - Czech
Last update: Eva Kaslová (30.09.2016)

1. Povýšil C., et. al.: Obecná patologie. Praha Galén 2011

2. Povýšil C., et. al. : Speciální patologie 2. vydání. Praha Galén Krolinum 2007

3. Mačák J. : Obecná patologie. Univerzita Palackého Olomouc 2002

4. Kumar V., Abbas Ak.,Fausto N., Mitchell RN.: Robbins Basic Pathology. 8 vydání, elsevier- Saunders Philadelphia 2007

5. Kumar V., Abbas AK., Aster JC. : Robbins and Cotran Pathologic Basic of Disease. 9 vydání, Elsevier- Saunders Philadelphia 2014

Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (22.09.2018)

Sylabus přednášek a praktik je v položce SOUBORY.

Lokalizace přednášek a praktik: Šiklův ústav patologie Fakultní Nemocnice Plzeň - Bory (Edvarda Beneše 13), zobrazeno zde: http://siklpatoblog.blogspot.com/2017/10/kudy-na-praktika.html

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html