SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Microbiology II. - E0105084
Title in English: Mikrobiologie II.
Guaranteed by: Ústav mikrobiologie (14-510)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2011 to 2020
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
MVDr. Václava Šmírová
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0103004, E0104011, E0104084
Is co-requisite for: E0108030, E0107015, E0108023, E0108031, E0107041, E0110020, E0108025
Is complex co-requisite for: E0108120
Annotation - Czech
Last update: Kateřina Babincová (16.02.2012)
Během výuky získají studenti základní znalosti o lékařsky významných bakteriích, virech, houbách a parazitech, o úloze fyziologické mikroflóry a o principech patogenního působení mikroorganizmu na hostitele. Součástí získaných znalostí je i problematika specifické prevence a terapie mikrobiálních infekcí a informace o epidemiologii infekčních onemocnění a o nových poznatcích v oboru mikrobiologie.
Během praktické výuky získají studenti základní dovednosti v odběru materiálu na mikrobiologické vyšetření a v laboratorní diagnostice jednotlivých skupin mikroorganizmů. Také získají informace o možných laboratorních diagnostických metodách v mikrobiologii včetně nově zaváděných postupů.
Literature - Czech
Last update: Kateřina Babincová (15.02.2012)

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie obecná. 2001

Votava M. a kol.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1998

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. 2003

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 2010

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Hrabětová (24.05.2018)

Složení zkoušky je podmíněno získáním zápočtu.

Zkouška se skládá z části praktické a teoretické.

Teoretická část je absolvována ústní formou.

Otázky ke zkoušce jsou studentům poskytnuty v průběhu semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html