SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Stem Cells and Their Potential - E0104901
Title in English: Kmenové buňky a jejich potenciál
Guaranteed by: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Classification: Medicine > External Subjects
Incompatibility : EV070X01
Interchangeability : EV070X01
Is incompatible with: EV070X01
Is interchangeable with: EV070X01
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Kolaja Dobrá, Ph.D. (23.05.2018)
Kmenové buňky a jejich diferenciace. Embryonální a dospělé kmenové buňky. Indukované pluripotentní kmenové buňky. Plasticita kmenových buněk. Historie výzkumu kmenových buněk. Etické
problémy. Využití potenciálu kmenových buněk.
Literature - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (21.04.2011)

Podle doporučení vyučujícího

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (21.04.2011)

Účast

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html