SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Spanish - Basic Course - E0104134
Title in English: Španělština - základní kurz
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 C [hours/semester]
summer s.:0/30 C [hours/semester]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: 5
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Alena Holá
Mgr. Jana Volková
Teacher(s): Mgr. Jana Volková
Incompatibility : EV050X07
Interchangeability : EV050X07
Is incompatible with: EV050X07
Is interchangeable with: EV050X07
Annotation - Czech
Last update: Barbora Duchková (16.11.2017)
Student se seznámí se základní slovní zásobou, naučí se časovat španělská slovesa, používat slovesa být. Zvládne používání číslovek a s tím spojené údaje jako datum, hodina … Naučí se jak vyjádřit souhlas, nesouhlas a své pocity. Dokáže jednoduše popsat či porovnat osobu nebo objekt.

Course completion requirements - Czech
Last update: Barbora Duchková (03.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

Literature - Czech
Last update: Mgr. Alena Holá (13.11.2017)

Povinná literatura:

 

Aventura1 španělština pro střední a jazykové školy. Brožová K.  Penareda Ferrer C. Klett 2009

Syllabus - Czech
Last update: Barbora Duchková (08.11.2017)

Říjen:
- Pozdravit se, představit se, osobní zájmena, sloveso ser, llamarse, hablar, tázací zájmena
- Barvy, umístění, popis předmětů, členy, rod, přechylování, sloveso hay, pravidelné časování sloves, sloveso tener a ver
Listopad:
- Prázdniny, místa, porovnání, volnočasové aktivity, dny v týdnu, ser- estar- hay, neprav. Slov estar, ir, hacer, decir
- Povolání, činnosti, tel. číslo, číslovky, vykání, roční období
Prosinec:
- Rodina, příbuzenské vztahy, věk, oslavy, přivlastňovací zájmena nesamostatná, 3. Stupeň příd. jmen, muy, bastante poco
- Vzhled a vlastnosti osob, datum, měsíce, oslavy, svátky


Únor:
- Zájmy, záliby, souhlas, nesouhlas, filmy, slovesa gustar, encantar, interesar, zájm. 3. pádu, zájm. que, zápor ve větě
Březen:
- Město, běžný den, plány, hodiny, domluvit si schůzku, vazba ir a + inf., tener que + inf, , opakování slov ser, předl. antes de / después de
- Dům, byt, vybavení předložky umístění, návštěva, neurčitá zájmena algún…,estar-hay opakování, zájm. předm. ve 4. pádě
Duben:
- Potraviny, nákupy, restaurace, rozkazovací způsob kladný, ukazovací zájm. ese, postavení zájmen ve větě
- Vyjádření minulosti, - co jsme prožili, préterito indefinido, prét. indefinido nepravidelných sloves
Květen
- Cestování, zážitky, příslovečná určení času

Course completion requirements - Czech
Last update: Barbora Duchková (03.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html