SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Spanish for Medical Practice - E0104130
Title in English: Španělština pro lékařskou praxi
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 C [hours/semester]
summer s.:0/30 C [hours/semester]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: 5
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Alena Holá
Mgr. Jana Volková
Teacher(s): Mgr. Jana Volková
Classification: Medicine > General Subjects
Philology > External Subjects
Incompatibility : EV050P02
Interchangeability : EV050P02
Is incompatible with: EV050P02
Is interchangeable with: EV050P02
Annotation - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)
Lidské tělo a tělní systémy, základní lékařská terminologie. Lékařské vyšetření včetně písemné dokumentace.
První pomoc, léky, drogy...Konverzace lékař x pacient. Četba odborně zaměřených textů. Přehled gramatiky a
gramatické jevy typické pro odborný styl.
Course completion requirements - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

Literature - Czech
Last update: Mgr. Alena Holá (13.11.2017)

Povinná literatura:
Temas de salud. Carmen Rosa de Juan et col Edinumen. 2009 ( vybrané kapitoly)

Doporučená literatura:

El español por profesiones Servicios de Salud. Josefa Gómez, Sol Gómez. SGEL. 1994

Autentické texty a videa

 

Abanico. Nueva edición. Libro del alumno. Difusión. Col. de autores

Syllabus - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Říjen:

Odb. téma: Lidské tělo,

Gram.: slovesa ser, estar,  minulé časy tvorba, pluscuamperfecto

Listopad:

Odb. téma: Zdravotnický systém ve Španělsku, vzdělání, specializace

Gram.: minulé časy – vyprávění,  přesvědčování, předložky

 Prosinec:

Odb. téma: Návštěva lékaře, symptomy, základní nemoci, vyšetření

Gram.:  rozkaz, minulé časy - marcadores temporales, , vyjádření průběhu, subj. věty vztažné

Leden:

Odb. téma: odborná vyšetření, 

Gram.: subj. věty  časové a účelové

 Únor:

Odb. téma: Nemocnice, pohotovost, příjem, oddělení  chirurgie.

Gram.: vyjádření pravděpodobnosti, hypotéza, vyjádření souhlasu, nesouhlasu

Březen:

Odb. téma: Oddělení traumatologie, první pomoc

Gram.: vyprávění  souslednost časová, Vyjádření  vůle, pocitu

Duben:

Odb. téma: Oddělení  kardiologie. Pediatrie.

Gram.:, rady, trpný rod, vazby s gerundiem a příčestím minulým, vědecké názvosloví

Květen:

Odb. téma.: Infekční choroby, prevence

Gram.: vyjádření budoucnosti, věty časové, conectores.

Course completion requirements - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html