SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
German for Medical Practice - E0104128
Title in English: Němčina pro lékařskou praxi
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 C [hours/semester]
summer s.:0/30 C [hours/semester]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (60)
summer:unknown / unknown (60)
Min. number of students: 5
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Eva Formánková
Mgr. Alena Holá
Teacher(s): PhDr. Eva Formánková
Miroslav Mašek
Classification: Medicine > General Subjects
Philology > External Subjects
Incompatibility : EV050X02
Interchangeability : EV050X02
Is incompatible with: EV050X02
Is interchangeable with: EV050X02
Annotation - Czech
Last update: Barbora Duchková (07.11.2017)
Lidské tělo a tělní systémy, základní lékařská terminologie. Lékařské vyšetření včetně písemné dokumentace.
První pomoc, léky, drogy...Komunikace lékař x pacient. Četba odborně zaměřených textů. Přehled gramatiky a
gramatické jevy typické pro odborný styl.
Course completion requirements - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

Literature - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Základní literatura:

Interní učební texty

Drmlová D. a kol.: Německy s úsměvem nově , Fraus, Plzeň 2003

Doporučená literatura a zdroje:

 E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

 Eva Formánková:  Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,

                               testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál

                               na MOODLE)

 Texty s lékařskou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)

 Videa ze zdravotnické a lékařské praxe (YouTube aj.)

 

 

Syllabus - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Sylabus

 

 

Zimní semestr

 

Říjen:       Beim Arzt. Im Krankenhaus. Körper des Menschen.

                 Opakování základní gramatiky. Zvratná slovesa. Použití slovesa „werden“.

 

Listopad:  Aufnahme.  Anamnese u. Dokumentation. Berufe im medizinischen Bereich.

                 Heilbäder.

                 Přídavná jména (skloňování a stupňování). Zvratná slovesa. Rozkazovací způsob.

                

Prosinec:  Erste Hilfe – 1. část. 

                 Minulý čas sloves. Zeměpisná jména.

 

Leden:      Erste Hilfe – 2. část

                 Výslovnost cizích slov v němčině. Pasívum – úvod.

                 Zápočtový test.

 

 

Letní semestr

 

Únor:        Krankheiten u. Beschwerden in der Praxis eines Hausarztes

                 Minulý čas sloves. Infinitivní vazby s „zu“.

 

Březen:     Auf der Krankenstation. Aufgaben u. Tätigkeiten des Krankenhauspersonals.

                  Untersuchungen.

                  Minulý čas. Směrová příslovce.

                                 

Duben:      Medizinstudium. Lebenslauf. Bewerbungen.

                  Syntax – účelové věty, časové věty.   

       

Květen:     Praktikum im Krankenhaus. Herztransplantationen.

                  Pasívum.

                  Zápočtový test.

                

                

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html