SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Methods of Gene Expression Analysis - E0104070
Title in English: Metody stanovení genové exprese
Guaranteed by: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16 C [hours/semester]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
Classification: Medicine > Practical Training
Incompatibility : EV070P01
Interchangeability : EV070P01
Is incompatible with: EV070P01
Is interchangeable with: EV070P01
Annotation - Czech
Last update: Petr Leba (15.05.2008)
Praktická cvičení zaměřená na semikvantitativní a kvantitativní RT - PCR (izolace RNA, reverzní transkripce, qPCR),
methylační status promotoru, význam miRNA, práce s databázemi sekvencí.
Literature - Czech
Last update: Petr Leba (15.05.2008)

Murray R.K., Granner D., Mayes P.A., Rodwell V.W.: Harperova biochemie;

kurz v systému Moodle

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (22.04.2011)

Aktivní účast + záverečný pohovor.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html