SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Kurz sports massage - E0104060
Title in English: Kurz sportovní masáže
Guaranteed by: Ústav tělesné výchovy (14-60)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:26/62 C [hours/semester]
Extent per academic year: 88 [hours]
Capacity: unknown / unknown (28)
Min. number of students: 14
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Červený
Mgr. Věra Knappová
Incompatibility : EV060X02
Interchangeability : EV060X02
Is incompatible with: EV060X02
Is interchangeable with: EV060X02
Annotation - Czech
Last update: Markéta Burianová (10.10.2017)
Cílem studia Kurzu sportovní masáže je připravit maséry z řad studentů Tv i široké veřejnosti pro praxi v oblasti
široké veřejnosti i sportovních oddílů. Předpokladem pro přijetí a splnění požadavků kurzu je absolvování
předmětů anatomicko-fyziologického základu v rozsahu znalostí obecné anatomie a fyziologie na VŠ.
Kurz je zpoplatněn.
Cena kurzu 3 300 Kč.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu účastníků 14.
Platbu proveďte minimálně 14 dní před započetím kurzu na účet 61633311/0100, variabilní symbol: 14063, specifický symbol: prvních 6 číslic RČ
Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (20.11.2013)

Zkouška z anatomie a fyziologie.

Pro zápočet nutná 100% účast.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (27.05.2013)
Teoretická část (26 hodin):
1. Úvod do problematiky sportovních masáží, seznámení s obsahem, organizací a požadavky kurzu

2. Základy anatomie a fyziologie člověka ve vztahu k pohybovému systému

3. První pomoc - obecné zásady, rozbor a nácvik nejčastějších případů první pomoci

4. Základy hygieny, výživa, prevence vzniku onemocnění, kožní onemocnění

5. Teorie rekondiční a sportovní masáže, historie masáží, druhy masáží, masážní prostředky

6. Systém masérských hmatů, používaná metodika, indikace a kontraindikace masáží

7. Regenerace, kompenzace tréninkového zatížení, úrazová prevence

8. Různé druhy masáží, další regenerační procedury indikované ve sportovní praxi

9. Psychologie práce maséra, etika práce maséra, kontakt s lidmi

10. Dokumentace práce, záznamy činnosti, základy účetnictví

11. Fyzioterapie (měkké techniky, fyzikální terapie, manipulační léčba)

12. Psychologická terapie (relaxace, autogenní trénink)

13. Současné pojetí oboru masér, možnosti doškolování, alternativní terapie.

Praktická část (62 hodin):
Sportovní masáž, masáž odstraňující únavu (dolní končetiny, záda, hrudník, břicho, horní končetiny, šíje)

Masáž hlavy, základy lymfatických masáží.

Pohotovostní masáž (záda, dolní a horní končetiny)

Automasáž - zásady, techniky, možnost použití.

Praktické ukázky jiných masáží (Bowenova masáž, reflexní terapie, masáž lávovými kameny).

Entry requirements - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (07.04.2014)

Kurz je zpoplatněn.

Předpokladem pro přijetí a splnění požadavků kurzu je absolvování předmětů anatomicko-fyziologického základu v rozsahu znalostí obecné anatomie a fyziologie na VŠ.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html