SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Physiology - E0104011
Title in English: Fyziologie
Guaranteed by: Ústav fyziologie (14-80)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 22
E-Credits: 22
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/4 C [hours/week]
summer s.:6/5 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.
MUDr. Martina Grundmanová
Ing. Dagmar Jarkovská, Ph.D.
MUDr. Jan Jedlička
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.
MUDr. Jiří Mudra
MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Pučelík, CSc.
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : {Všeobecné lékařství - 1. ročník - Latina}, E0101109, E0102001, E0102002, E0102003, E0102004
Is co-requisite for: E0106310, E0106023, E0106015, E0105085, E0105084, E0106113, E0105022, E0105310
Is pre-requisite for: E0106013, E0106014
Files Comments Added by
download Doporučená literatura_VL.doc Doporučená literatura doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
download sylabus fyziologie všeobecné lékařství.doc Sylabus doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Annotation -
Last update: LEBA (05.06.2007)
Physiology explains the normal operation of the human body at all levels of integration, from the subcellular to the whole
organism. The first semestr discusses the origin of the sciences of physiology and introduces the concept of homeostasis in
physiological systems. It also presents transport across cell membranes, the establishment of an electrical resting potential,
principles of neurotransmission, physiology of muscles, special senses, and the functional interconnection of the blood and
cardiovascular system. Practical exercises allow students to verify important physiological phenomena

Second semestr covers the respiratory, gastrointestinal, and renal physiology, metabolism and regulation of body
temperature, physiology of endocrine glands including reproductive physiology. Neural nad hormonal mechanisms are
integral to this coverage. It also presents principles of neural sciences - perception, control of movement, the autonomic
nervous system, the homeostatic role of the central nervous system, and the higher functions of the brain including principles
of behavior, emotion, motivation, thought, language, learning, and memory. Integrative approach relies on thinking skills.
Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (13.06.2014)

Doporučená literatura (viz. též přiložený soubor)

 

Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha,
3. vydání, 1999.

Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha, 
4. vydání, 2003.

Kittnar, O. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha,
1. vydání, 2011.

Ganong, W.F.: Přehled lékařské fyziologie, Galén, Praha, 20. vydání, 2005.

Slavíková, J., Švíglerová, J.: Fyziologie dýchání. Karolinum, Praha, 2012.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 1. vydání, 2008.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 2. vydání, 2013.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha,
1. vydání, 1995.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha,
2. vydání, 2002.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Galén, Praha,
3. vydání, 2011.

 

Doplňková literatura

 

Silbernagl, S., Despopulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing, Praha, 6. vydání, 2004.

Cizojazyčné učebnice po dohodě s přednášejícím.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (21.05.2018)

Požadavky k zápočtu

·         Plná účast na praktických cvičeních (omluvené absence je možno nahradit během náhradních praktických cvičení).

·         Úspěšné složení všech zápočtových testů.

·         Protokoly z praktických cvičení zkontrolované a podepsané příslušným asistentem.

Požadavky ke zkoušce

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu za oba semestry (v případě předtermínu navíc průměrná známka z testů do 2,0 včetně).

Zkouška se skládá ze dvou částí: závěrečného testu a ústní zkoušky.

Závěrečný test obsahuje 54 otázek typu ano/ne. Za každou správnou odpověď získává student jeden bod, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 38. Trvání testu je 30 minut. Pokud student u testu uspěje, postupuje automaticky k ústní zkoušce v navazujícím termínu. Pokud u testu neuspěje, neztrácí termín zkoušky, další pokus může absolvovat v příštím volném termínu

U ústní zkoušky student odpovídá na čtyři otázky, z nichž jedna je vždy z praktických cvičení. Otázky jsou zveřejněny v sylabech (název otázky zvýrazněn podtržením). Orientační čas na přípravu ústní části zkoušky je cca 30 minut. Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, může se přihlásit na další volný termín. Závěrečný test už student nebude opakovat.

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (13.06.2014)

viz přiložený soubor

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html