SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
History of Medicine - E0103741
Title in English: Dějiny lékařství
Guaranteed by: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Incompatibility : EV140X02
Interchangeability : EV140X02
Is incompatible with: EV140X02
Is interchangeable with: EV140X02
Annotation - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (26.04.2011)
1. Pravěké léčitelství, 2. Lékařství starověkých civilizací - doba rozkvětu, 3. Středověk jako doba úpadku lékařské
vědy, 4. Novověk ve společnosti a lékařství, 5. Dějiny lékařství v českých zemích, 6. Osobnosti českého lékařství
Literature - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (26.04.2011)

Svobodný P., Hlaváčková L.: Dějiny lékařství v českých zemích. Praha, Triton 2004

Říhová M.: Kapitoly z dějin lékařství. Praha, Karolinum 2005

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (26.04.2011)

účast

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html