SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Scientifical special work of students - E0103500
Title in English: Studentská vědecko odborná činnost
Guaranteed by: Studijní oddělení (14-250)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 --- [hours/semester]
summer s.:0/30 C [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (100)
summer:unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: školitel Vedoucí práce SVOČ
Teacher(s): školitel Vedoucí práce SVOČ
Classification: Medicine > General Subjects
Incompatibility : EV500X01
Interchangeability : EV500X01
Is interchangeable with: EV250X01
Annotation - Czech
Last update: LEBA (24.07.2003)
Studentská vědecká odborná činnost na jednotlivých ústavech a klinikách pod vedením školitele, řešení vědecké a výzkumné problematiky ukončené závěrečnou prací a prezentované v rámci studentské vědecké konference.
Literature - Czech
Last update: LEBA (05.05.2006)

Podle doporučení vyučujícího.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (22.04.2011)

Potvrzení školitele o celoroční aktivitě

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html