SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Spanish Medical Terminology - E0102128
Title in English: Lékařská terminologie ve španělštině
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: Mgr. Alena Holá
Mgr. Jana Volková
Teacher(s): Mgr. Jana Volková
Classification: Medicine > General Subjects
Philology > External Subjects
Annotation -
Last update: Barbora Duchková (30.10.2017)
Human body. Basic anatomical terminology. Survey of body systems. Selected texts from the branch of medicine. Hospital. Doctor-patient communication. Problems of medical ethics. Grammar survey. Grammatical structures typical for professional style.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Alena Holá (13.11.2017)

Povinná literatura:

Temas de salud. Carmen Rosa de Juan et col Edinumen. 2009 ( vybrané kapitoly)

Anatomía Fisiología e higiene. Jorge Vidal. Bruño. 1997

 

Doporučená literatura:

Destino Erasmus 2.. SGEL. 2008

Autentické texty a videa

Requirements to the exam - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Požadavky ke zkoušce:

 

Aktivní účast, průběžný a závěrečný test.

 

Syllabus - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Říjen:

Odb. téma: Cuerpo humano, sistemas y aparatos

Gram.:  Slovesa ser estar, minulé časy  préterito perfecto a préterito  indefinido

Listopad:

Odb. téma: Sostén y protección ( esqueleto, articulaciones, músculos).

Gram.: Gerundium a gerundiální vazby, slovesné časy  imperfecto a pluscuamperfecto,  marcadores temporales

Prosinec:

Odb. téma: Célula, tejido, sistema tegumentario.

Gram.: Vyjádření rozkazu, postavení  zájmen v rozkazu, subj. ve větách přacích,vztažných,  doporučení, předložky časové a místní

Leden:

Odb. téma: Sangre, aparato circulatorio.

Gram.: Perifráze vyjadřující počátek, věty časová v minulosti i přítomnosti

 

 

Únor

Odb. téma: Aparato digestivo

Gram.: Perifráze vyjadřující počátek, průběh, konec, vyjádření názoru

Březen

Odb. téma: Sistema endocrino, aparato reproductor, aparato respiratorio

Gram.: Vyjádření názoru, subj. věty  podmětné, vyjádření budoucnosti, časové věty v budoucnosti

Duben

Odb. téma: Sistema nervioso, aparato urinario, estomatología

Gram.: Vyjádření hypotézy, (podmínkové věty), souslednost časová

Květen

Odb. téma: Revisiones médicas

Gram.: Podmínkové věty, potvrzení, odmítnutí.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html