SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
German Medical Terminology - E0102126
Title in English: Lékařská terminologie v němčině
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: PhDr. Eva Formánková
Mgr. Alena Holá
Teacher(s): PhDr. Eva Formánková
Classification: Medicine > General Subjects
Philology > External Subjects
Annotation - Czech
Last update: Barbora Duchková (07.11.2017)
Lidské telo. Základy anatomické terminologie. Prehled systému lidského tela. Vybrané texty z oboru medicíny. Komunikace lékare s pacientem. Prehled gramatiky. Gramatické jevy typické pro odborný styl."
Literature - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Základní literatura:

Miroslav Mašek: Základy lékařské němčiny (interní učební texty)

Doporučená literatura a zdroje:

E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

Eva Formánková:  Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,  testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál na MOODLE)

Texty s lékařskou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)

Videa ze zdravotnické a lékařské praxe (YouTube aj.)

 

                                                            

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Barbora Duchková (08.11.2017)

Student u zkoušky písemnou a ústní formou prokáže zvládnutí probraného materiálu (slovní zásoba, základní texty a doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky).

Písemná část:  Test

 Ústní část:  Četba a překlad odborně zaměřeného textu. Konverzace k přečtenému.

                   Řízená konverzace v rámci probraných tematických okruhů.

Syllabus - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Sylabus

Zimní semestr

Říjen:       Medizinstudium. Der menschliche Körper. Im Krankenhaus.

                 Minulý čas sloves. Plurál podstatných jmen

Listopad:  Skelett des Menschen. Verletzungen des Bewegungsapparates. Aufnahme. 

                 Anamnese u. Dokumentation.

                 Přídavná jména (skloňování a stupňování). Zvratná slovesa.

                 Průběžný test 

Prosinec:  Erste Hilfe. Muskeln. Krankengymnastische Übungen

                 Rozkazovací způsob. Pasívum.

Leden:      Muskeln.

                 Výslovnost cizích slov v němčině.

                 Zápočtový test.

 

Letní semestr

 

Únor:        Blut. Bluterkrankungen. Blutentnahme. Plasmaspende. Beim Hausarzt.

                 Číslovky (řadové, podílné, zlomky a další číslovkové výrazy). Pasívum

 

Březen:     Kreislaufsystem. Herztransplantationen. Atmungssystem. Erkrankungen u.

                  Untersuchungen

                  Příčestí přítomné a minulé, rozvitý přívlastek. Pasívum.

 

Duben:     Verdauung. Verdauungsbeschwerden. Richtige Ernährung. Harnorgane.

                 Syntax – účelové věty, časové věty.

                 Průběžný test.

 

Květen:    Sinnesorgane. Nervensystem.

                 Podmiňovací způsob. Podmínkové věty.

                 Zápočtový test.

                

                

  

 

                            

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html