SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
French Medical Terminology - E0102125
Title in English: Lékařská terminologie ve francouzštině
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: PhDr. Hana Potměšilová
Mgr. Alena Holá
Teacher(s): PhDr. Hana Potměšilová
Classification: Medicine > General Subjects
Philology > External Subjects
Annotation -
Last update: BURIANKO (28.07.2003)
Human body. Basic anatomical terminology. Survey of body systems. Selected texts from the branch of medicine. Hospital. Doctor-patient communication. Problems of medical ethics. Grammar survey. Grammatical structures typical for professional style.

Literature - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Povinná literatura

Rokyta, R. - Stejskal, R. - Vokurka, M.: Francouzština pro lékaře. Grada 2007 – vybrané kapitoly

Doporučená literatura

Potměšilová, H.: Lire et commenter. Mefanet LFP UK 2014

Soubor autentických videí francouzské televize France 4

www.france4.fr/emission/medecins-de-demain

Le vademecum de la consultation . Mimi édition – Masson Paris Cedex 6, ISBN:2-901227 – 52 –X

Dictionnaire médical Manuila. Masson Paris 2004, ISBN:978 – 2 – 294 – 00978 - 5

Hendrich, J. – Radina, O. – Tláskal, J.: Francouzská mluvnice. SPN Praha 1991

Requirements to the exam - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

Požadavky ke zkoušce:

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového a zkouškového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

Syllabus - Czech
Last update: Barbora Duchková (09.11.2017)

 Zimní semestr

 Říjen                  Odb.část:   Organisation bioloqiue, corps humain, squelette.

                           Gram.:       Francouzské sloveso - présent, imperatif, passé composé, imprafait, futur.

 Listopad            Odb. část:   Muscles, sang, appareil circulatoire

                          Gram.:        Člen ve francouzštině, rod a číslo podst. jmen

Prosinec             odb. část:   Appareil respiratoire, appareil digestif.

                          Gram.:        Zájmena - tvary, postavení a význam ve větě.

 Leden                Odb. část:   Stomatologie

                          Gram.:        Přídavná jména - postavení, tvoření, stupňování.

Letní semestr

Únor                 Odb. část:   Systéme nerveux, traumatologie.

                         Gram.:         Subjonctif présent - tvoření, použití.

 Březen              Odb. část:   Appareil urinaire, appareils génitaux, fécondation, grossesse.

                         Gram.:         Podmínková souvětí - reálná, nereálná, conditionnel présent a          

                                             passé, plus-que-parfait.

 Duben              Odb. část:    Peau, oreille, oeil, névrose, psychose

                         Gram.:         Skladba, opakování větných vztahů, souvětí.

 Květen             Odb. část:    Hygiéne, examend d‘ n malade.

                        Gram.:          Zvláštnosti odborného stylu ve francouzštině.

 Studijní literatura:

Základy francouzské lékařské terminologie ( J. Hlaváčková, R. Rokyta).

Francois médical (cyklostylované materiály).

La presse médicale ( francouzský týdeník).

Přehled francouzské mluvnice ( R. Zavřelová, O. Chybová, MC Brno 1992).

Průvodce francouzskou gramatikou ( J. Bárta, Bárta-Smrček, Praha 1992).

                                                   

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html