SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Czech for foreigners - E0102048
Title in English: Čeština pro cizince
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: PhDr. Tamara Kopřivová
Mgr. Alena Holá
Teacher(s): PhDr. Tamara Kopřivová
Mgr. Dita Macháčková
Classification: Medicine > General Subjects
Philology > External Subjects
Annotation -
Last update: Barbora Duchková (15.11.2017)
Practical classes concentrate on 1) reading and lexico-grammatical analysis of the medical texts, 2) systematic consolidation of the Czech grammar system,3) expanding vocabulary - mainly terminology based on Czech and Greek/Latin lexical roots, 4) practising doctor-patient communication,
3) preparing presentations on medical topics.
Literature - Czech
Last update: Barbora Duchková (13.11.2017)

Povinná:

D. Kozlíková, V. Těšínská: Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty, Praha 2005

Doporučená:

A. Trnková: Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 2003

J. Bischofová: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011

J. Plamínek: Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět, Praha 2012

A. Špačková: Moderní rétorika, Praha 2009

časopis Zdravotnictví a medicína

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Barbora Duchková (27.09.2017)

Zimní semestr – zápočet: docházka, zápočtový test

Letní semestr – zápočet: docházka, zápočtový test, prezentace

Letní semestr – zkouška: písemná a ústní část (zahrnuje učivo uvedené v sylabu)

 

Syllabus - Czech
Last update: Barbora Duchková (13.11.2017)

Zimní semestr

 

ŘÍJEN                      

Témata: Fakultní nemocnice Plzeň, Počátky vývoje života, Kosterní soustava.

Gramatika: Podstatná jména (rod, číslo, vzory, skloňování, přechylování).

 

LISTOPAD             

Témata: Lékařská fyzika, Lékařská biochemie, Svalová soustava.

Gramatika: Lékařská terminologie, přejatá slova, slovesa I (přítomný čas, slovesný vid, budoucí čas).

 

PROSINEC             

Témata: Balneologie, Kardiovaskulární soustava.

Gramatika: Slovesa II (minulý čas, podmiňovací způsob, trpný rod).

                                                   

LEDEN                    

Témata: Chrup člověka, Problém bolesti.

Gramatika: Slovesa III (rozkazovací způsob; modální slovesa).

 

 

Letní semestr

 

ÚNOR                    

Témata: Dýchejte zhluboka!

Gramatika: Přídavná jména I (skloňování a stupňování).

                                                   

BŘEZEN

Témata: Imunita a alergie.

Gramatika: Přídavná jména II (jmenné tvary, volná a těsná spojení přívlastků).

 

DUBEN                  

Témata: Porod bez násilí, Lékařská etika, Psychosomatika.

Gramatika: Zájmena.

                                                       

 

KVĚTEN                 

Témata: Světová zdravotnická organizace, Práva pacientů, Léčiva.

Gramatika: Číslovky, příslovce.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html