SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Histology and Embryology I. - E0102004
Title in English: Histologie a embryologie I.
Guaranteed by: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2017 to 2018
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/3 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.lfp.cuni.cz/histologie/education.html
Guarantor: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tereza Blassová, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková
Ing. Lucie Maršálová
RNDr. Alena Němečková, CSc.
Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.
Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Is co-requisite for: E0104011
Is pre-requisite for: E0103004
Annotation -
Last update: Ing. Jiřina Havránková (07.11.2017)
Student is gradually acquainted with the basic types of tissues and their histological structure and can practically work with the microscope to identify, describe and understand microstructure of cells and body tissues.
Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Jiřina Havránková (03.11.2017)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr

2. Úspěšné absolvování zápočtových testů

3. Popis neoznačených preparátů

Literature - Czech
Last update: Ing. Jiřina Havránková (07.11.2017)

Povinná literatura:

•Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. Triton, 2017

•Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Základy histologie. H&H, Jinočany, 1999

•Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012

•Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie.Překlad 10. vydání. Grada, 2011

•Slípka J.: Základy histologie. Karolinum 2015

•Slípka J.: Základy embryologie. Karolinum 2012

 

Doporučená literatura:

•Carlson B.M.:Human Embryology and Developmental Biology, 5th edition, Saunders Elsevier 2013

•Vacek Z.: Embryologie. Grada 2006

•Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013

•Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013

•Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology, 1st edition, Saunders Elsevier 2012

•Keith L. Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002

•Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013

•Klepáček I., Mazánek J.a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii, Praha Avicenum 2001

•Kapeller K. Pospíšilová V.: Embryologický atlas. Martin, Osveta 1996

•Konrádová V., Uhlík J., Vajner L.: Funkční histologie. H+H Jinočany 1998

•Lichnovský V. et al.: Základy histologie pro bakaláře. LF UP Olomouc, 1997

•Berkovitz, B.K.B. – Holand, G.R.: Colour Atlas and Textbook of Oral Anatomy,Histology and Embryology 3rd Edition, Elsevier Science 2005

•Jirkovská M., Jirsová Z., Martínek J.: Testové otázky z histologie a embryologie. Univerzita Karlova, Praha, (1997)

•Klika E.: Embryologie. Avicenum, Praha, 1985

•Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009

•Linss/Halbhuber: Histologie und mikroskopische Anatomie. G.Thieme, Leipzig, 1991

•Bacon R.L., Niles R.N.: Medical histology. A text-atlas with introductory pathology. Springer-Verlag, New York, 1983

•Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology. Williams and Wilkins, Baltimore, 1990

•Kapeller K., Pospíšilová V.: Embryológia človeka. Osveta, Bratislava, 1991

•Moore K.L., Persaud T.V.N.: Before We Are Born. W.B.Saunders, Philadelphia, 1998

•Larsen W.J.: Human Embryology. 2nd edition. Churchill Livingstone, New York, 1997

•Matsumura G., England M. A.: Embryology colouring book. Mosby (An imprint of Harcourt Publishers Ltd.), 1999

•England M. A: Life before birth. 2nd edition. Mosby-Wolfe, London, 1996

•Christ B., Wachtler F.: Medizinische embryologie. Ullstein Medical Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1998

•Maretta, M.: Fundamentals of veterinary embryology. Vysoká vojenská letecká škola SNP (for the University of Veterinary Medicine in Košice), Košice, 1992

•Jirásek J.E.: Human Fetal Endocrines. Matrinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, 1980

•Jirásek J.E.: Základy vývojové urologie. H&H, Jinočany, 1992

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Jiřina Havránková (24.05.2018)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr

2. Úspěšné absolvování zápočtových testů

3. Popis neoznačených preparátů

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Jiřina Havránková (01.11.2017)

Sylabus přednášek z histologie pro I. ročník všeobecného lékařství:

1. Úvod (historie a význam oboru). Buňka (membrána, spojení bb., organely, přijímání látek).

2. Tkáně (klasifikace). Epitely (podle uspořádání).

3. Epitely (podle funkce - žlázy).

4. Vazivo (buňky, vlákna, základní hmota).

5. Vazivo (typy vaziva). Chrupavka (hyalinní, elastická, vazivová).

6. Kost (struktura, osifikace).

7. Krev (erytrocyty, leukocyty).

8. Krev (lymfocyty, destičky, hematopoeza).

9. Svaly (hladké, příčně pruhované, srdeční).

10. Nervy (neuron, synapse, zakončení).

11. Nervy (neuroglia). Shrnutí tkání.

12. Kardiovaskulární systém (arterie, vény, srdce).

13. Lymfatický systém (lymfatické cévy, uzliny, slezina, thymus).

14. Endokrinní systém (hypofysa, thyreoidea, parathyreoidea, nadledvina, epifysa).

 

Sylabus praktických cvičení z histologie pro I. ročník všeobecného lékařství:

1. Úvod. Organizace praktik, zásady bezpečnosti práce při výuce, histologická technika.

2. Epitely I.: Epitely vícevrstevné a jednovrstevné (epidermis, oesophagus, duodenum, gl. thyreoidea, ren).

3. Epitely II.: Epitel víceřadý cylindrický, přechodný, trámčitý (trachea, vesica urinaria, gl. suprarenalis).

4. Epitely III.: Žlázy serózní a mucinózní (gl. parotis, duodenum), žlázy kožní (axilla, palpebra, labia majora).

5. TEST. Opakování probrané látky.

6. Pojivová tkáň I.: Vazivo kolagenní, elastické, retikulární, rosolovité (lien, cutis, arteria et vena, ren, funiculus umbilicalis).

7. Pojivová tkáň II.: Chrupavka a kost (trachea, auris, epiglottis, osifikace, demonstrace zubů včetně embryonálních preparátů).

8. Hematologie: Hodnocení krevního nátěru, Arnethova řada, Hynkovo jaderné číslo.

9. Svalová tkáň: Svalstvo hladké, příčně pruhované, srdeční (arteria et vena, tuba uterina, oesophagus, uterus, lingua, myocardium).

10. Tkáň nervová I.: Nervové elementy CNS (medulla spinalis, cerebellum, cerebrum).

11. Tkáň nervová II.: Neuroglie, nervus periphericus. Opakování probraných preparátů, zkoušení.

12. Krevní cévy a srdce (myocardium, aorta, a. femoralis, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry).

13. TEST.

14. Opakování probrané látky. Závěr praktik a udělení zápočtů.

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Jiřina Havránková (03.11.2017)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr

2. Úspěšné absolvování zápočtových testů

3. Popis neoznačených preparátů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html