SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Biology and Genetics - E0102003
Title in English: Biologie a genetika
Guaranteed by: Ústav biologie (14-30)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 9
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
summer s.:2/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D.
RNDr. Alena Kučerová
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Mgr. Bc. Tereza Macánová
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Ing. Anna Zavaďáková
Classification: Medicine > Basic Sciences
Is co-requisite for: E0104084, E0104011, E0104137
Annotation -
Last update: Zdenka Křížková (02.11.2017)
Introduction into biology
Organization of living systems
Molecular and cell biology
Molecular genetics
Cytogenetics
General genetics
Human genetics
Ecology
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdenka Křížková (06.06.2019)

Podmínky zakončení předmětu:

 • udělení zápočtů z obou semestrů (každý zápočtový test je limitován 1 řádným a
  2 opravnými termíny
  ); zápočty musí být uděleny do konce zkouškového období!

 • úspěšné splnění závěrečné zkoušky do 13. 9. 2019 – požadavky ke zkoušce (viz)

Zápočet ze zimního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání zápočtového testu

 • dle požadavků vyučujícího – vypracované protokoly a jejich odevzdání vyučujícímu

Zápočet z letního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání všech zápočtových testů

 • dle požadavků vyučujícího – vedení sešitů/skript s příklady

INFO pro studenty se speciálními poruchami učení apod.: oznamte své požadavky vyučujícímu včas – již na začátku školního roku/semestru; na žádosti o individuální přístup v den testu/zkoušky nemůže být brán zřetel!

Literature - Czech
Last update: Zdenka Křížková (02.11.2017)

Necas, O.: a kol: Biologie.Ucebnice pro lékarské fakulty. Praha 2000
Reischig, J.: Obecná genetika. Praktická cvicení. Praha Karolinum 2003
Reischig, J. a kol.: Obecná biologie. Praktická cvicení. Praha Karolinum 2003
Alberts, B.: Základy bunecné biologie.Ústí nad Labem, Publishing 1998

Nečas, O.: a kol: Biologie. Praha, Avicenum, 1989
Reischig, J.: Genetická praktika. Praha, Karolinum 1994
Reischig, J. a kol.: Obecná biologie. Praha, Karolinum 1997

Requirements to the exam - Czech
Last update: Zdenka Křížková (06.06.2019)

Požadavky ke zkoušce:

 • získání zápočtů z obou semestrů

 • sylabus otázek pro školní rok 2018/19 – http://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

 • podrobné požadavky k průběhu zkoušky http://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

   

  Doplňující upozornění:

  • řádné přihlášení přes SIS (je možné odhlásit se z termínu do 10. hod. předchozího pracovního (!) dne před začátkem ZK; po tomto limitu bude požadována osobní či písemná omluva a doložení důvodu absence (jen vážné osobní či zdravotní důvody);
   e-mail sekretariát: Zdenka.Krizkova@lfp.cuni.cz)

  • nedostavení se ke zkoušce či neomluvení se = propadnutí termínu

  • INFO pro studenty se speciálními poruchami učení apod.: oznamte své požadavky vyučujícímu včas – již na začátku školního roku/semestru; na žádosti o individuální přístup v den testu/zkoušky nemůže být brán zřetel!

  • vrácení vygumovaných skript Obecná genetika – praktická cvičení

   

Syllabus - Czech
Last update: Zdenka Křížková (06.06.2019)
 • sylabus otázek pro školní rok 2018/19 viz odkaz na stránky ústavu

  http://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

   

   

Course completion requirements - Czech
Last update: Zdenka Křížková (06.06.2019)

Podmínky zakončení předmětu:

 • udělení zápočtů z obou semestrů (každý zápočtový test je limitován 1 řádným a
  2 opravnými termíny
  ); zápočty musí být uděleny do konce zkouškového období!

 • úspěšné splnění závěrečné zkoušky do 13. 9. 2019 – požadavky ke zkoušce (viz)

Zápočet ze zimního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání zápočtového testu

 • dle požadavků vyučujícího – vypracované protokoly a jejich odevzdání vyučujícímu

Zápočet z letního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání všech zápočtových testů

 • dle požadavků vyučujícího – vedení sešitů/skript s příklady

INFO pro studenty se speciálními poruchami učení apod.: oznamte své požadavky vyučujícímu včas – již na začátku školního roku/semestru; na žádosti o individuální přístup v den testu/zkoušky nemůže být brán zřetel!

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html