SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Biophysics - E0102002
Title in English: Biofyzika
Guaranteed by: Ústav biofyziky (14-20)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2017 to 2018
Semester: summer
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.
Bc. Zdeněk Kubeš
MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Is co-requisite for: E0104011, E0104137
Annotation -
Last update: KRAJDL (22.07.2003)
Recapitulation of the select themes of secondary physics on one's behalf need of medicine study. Enforcement of meaning the physical principles and regularities in medical diagnostics and therapeutics. Importance of the physical findings in medical and biological research.

Literature - Czech
Last update: KRAJDL (30.07.2003)

Hrazdíra I. a kol. Biofyzika. Avicenum 1990

Patočka S. a kol. Praktická cvičení z biofyziky. Praha SPN 1985

Bolek L., Růžička J. IBM PC - rukověť začínajícího uživatele. Plzeň ASP 1991Středoškolské učebnice fyziky Kolektiv: Učebnice biofyziky

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (25.05.2018)

Požadavky pro splnění zápočtu a zkoušky

Zápočet

V praktické výuce je zaveden bodovací systém. Bodována je účast ve výuce, průběžné zkoušení během praktik a dva zápočtové testy. Je stanoven minimální bodový limit, při jehož dosažení student má nárok na zápočet. Zároveň musí odevzdat dva souhrnné reporty ze všech úloh (v elektronické formě). Jejich schválení příslušným učitelem je druhou podmínkou pro udělení zápočtu.

 

Zkouška

Zkouška probíhá písemnou formou. Jsou ověřovány znalosti z veškeré odpřednesené látky, z praktických cvičení včetně teoretických úvodů k jednotlivým úlohám. Studijní materiál je doplněn ještě dalšími doprovodnými texty. Předmět má svůj e-learningový kurz, na jehož stránkách jsou všechny tyto studijní materiály studentům k dispozici, včetně zveřejněných přednášek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html