SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
First Aid - E0101097
Title in English: Základy první pomoci
Guaranteed by: Department of Anaesthesiology and Resuscitation (14-430)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2015 to 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
MUDr. David Lukeš
MUDr. Stanislav Machart
MUDr. Jiří Pouska
MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
MUDr. Martin Štěpán
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Files Comments Added by
download Informace k zápisu na zápočet do SIS ZPP.docx Informace k zápisu na zápočtový test v SIS Mgr. Petra Volterová
download Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_červen2019.docx Náhradní termíny testu ze Základů první pomoci - červen 2019 Mgr. Petra Volterová
download Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_duben2019.docx Náhradní termín testu ze Základů první pomoci_duben 2019 Mgr. Petra Volterová
download Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_srpen2019.docx Náhradní termín testu_Základy první pomoci_srpen2019 Mgr. Petra Volterová
download Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_10.a11.1.19.docx Náhradní termín zápočtového testu ze Základů první pomoci_10. a 11.1.2019 Mgr. Petra Volterová
download Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_24.1.19.docx Náhradní termín testu_Základy první pomoci 24.1.2019 Mgr. Petra Volterová
download Nahradni_termin_Základy první pomoci_praktikum+test_6.9.2019.docx Náhradní termín zápočtového testu a praktik ze Základů první pomoci_6.9.2019 Mgr. Petra Volterová
download Seznam skupin_Praktika_1.r. všeo Češi 2018-19.xls Seznam studentů dle skupin_Praktika Základy první pomoci 2018/2019 Mgr. Petra Volterová
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Graduate of the subject acquires knowledge of the first aid administration in the life and health threatening situations including cardiac and breathing arrest. Acquired knowledge is fixed in practical training and verified with written test.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (02.11.2018)

Povinná: KARIM_První pomoc http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=24

Doporučená: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782-version1-prvni_pomoc_2013_05_20.pdf

Syllabus -
Last update: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) - Basic life support (BLS)

Practical training of CPR on models

Model situations in CPR

First aid in injuries and in life threatening situations

Basics of bandage techniques, immobilization of fractures, stop of bleeding

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html