SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
OS - Advances in Bioinformatics - DV01141
Title: VP - Pokroky v bioinformatice
Guaranteed by: Ústav bioinformatiky (13-831)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/20 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 30 (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: 2
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Course completion requirements - Czech
Last update: Stanislava Palowska (13.09.2021)

zápočet

Requirements to the exam - Czech
Last update: Stanislava Palowska (13.09.2021)

žádné požadavky, předmět zakončen zápočtem

Syllabus - Czech
Last update: Stanislava Palowska (13.09.2021)

Předmět je určen doktorandům a všem studentům pregraduálního studia.

Předmět je veden formou seminářů a diskusí, které jsou modifikovány podle individuálních zájmů účastníků. Témata jsou zařazována dle aktuální potřeby.

Mezi vybraná témata z minulých let patří

  • jak si prakticky poradit s daty ze sekvenování nové generace
  • jak postavit interaktivní analyticky web
  • praktické rady, jak si vést digitální laboratorní deník obsahující i analýzu dat
  • nové postupy ve statistice
  • jak postavit snehulaka
  • který nástroj použít pro analýzu biomedicínských dat ve 21. století
  • jsou „big Data“ (jen) buzz word?
  • jak si postavit vlastní analytický protokol (i.e. pipeline)
  • version control v bioinformatice i mimo ní

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html