SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
OS - Molecular genetic methods and basics of scientific work - DV01053
Title: VP - Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: 4
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (08.09.2019)

Aktivní účast na výuce (presence - alespoň 4 odpoledne z 5)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (08.09.2019)

Žádné požadavky, předmět je zakončen zápočtem

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (08.09.2019)

Moderní metody - microarrays, SNP genotyping, next generation sequencing - principy, úskalí.

Aplikace pokročilých metod.

Psaní abstrakt a vědeckých publikací, typy a struktura vědeckého článku.

Vyhledávání odborné literatury, práce s elektronickými databasemi.

Bioinformatika.

Vybrané kapitolky z nádorové molekulární genetiky.

Základy vědecké práce.

"Journal club"

Presentace výsledků vědecké práce formou posteru a přednášky.

Podávání grantových aplikací.

Hodnocení dat, základní statistické postupy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html