SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Special Physiotherapy - D1305306
Title: Speciální fyzioterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 9
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/56, C [HS]
summer s.:14/56, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Michaela Rampová, Ph.D.
Pre-requisite : D1303305, D1304606, D1304616
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)
Základní principy fyzioterapie u pacientů s neurologickou diagnózou
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Ambler Z: Základy neurologie, Galén, 2006, ISBN-10: 80-7262-433-4

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O.:Funkční anatomie člověka, Grada 2000. ISBN 80-7169-681-1.

Dylevský, I., Kubálková, L., Navrátil, L.: Kineziologie, kineziterapie a fyzioterapie, Praha, 2001. ISBN 80-902318-8-8.

Janda, V.: Svalové funkční testy, Grada 2004. ISBN 80-247-0722-5.

Kolář et al: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha 2009, ISBN 978-80-7262-657-1.

Kraus, J., a kol.: Dětská mozková obrna, Grada 2005. ISBN 80-247-1018-8.

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o.2005, ISBN 80-86645-04-5.

Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Galén 2005. ISBN 80-7262-317-6.

Máček,M.,Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Poděbradský,J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I.,II., Grada. ISBN 80-7169-661-7.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi , Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Smolíková L, Máček M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. NCO-NZO Brno, Brno 2010, ISBN 978-80-7013-527-3.

Trojan S., Druga, J., Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Vojta, V., Annegret P.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Forsstromová, B., Hampsonová, M.:Alexandrova technika v těhotenství a při porodu, B&P, Brno 1996. ISBN 80-85947-11-0.

Gangale, Debra, C.: Rehabilitace orofaciální oblasti, Grada 2004. ISBN 80-247-0534-6.

Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky WHO,: Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Grada 2004. ISBN 80-247-0592-3.

Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebne metodiky pre fyzioterapeutov, LIEČREH Bratislava 1995

Haladová, E, Nechvátalová, L:Vyšetřovací metody hybného systému, IDVPZ Brno 1997. ISBN 80-7013-237-X.

Haladová, E., a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDPVZ 1997. ISBN 80-7013-236-1.

Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie, H&H, 1999. ISBN 80-86022-45-5.

Janda, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch, IDVPZ 1984

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie, IDVPZ Brno1993. ISBN 80-7013-160-8.

Janda,V.:Vyšetřování hybnosti, Avicenum 1981

Kabelíková, K., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy, Grada 1997. ISBN 80-7169-384-7.

Králová, M., Matějíčková, V.: Rehabilitace u revmatických nemocí, Avicenum 1985

Lánik, V.: Liečebná telesná výchova I., II Avicenum 1983

Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky WHO, Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Grada 2004. ISBN 80-247-0592-3.

Máček, M.,Smolíková, L.:Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční plicní nemoci,Vltavín 2002. ISBN 80-86587-00-2.

Müller, I., Müllerová, B.: Léčebná tělesná výchova a výchova v chirurgii, traumatologii a ortopedii, Skripta IDPVZ Brno 1982.

Orth H: Dítě ve Vojtově terapii. Příručka pro praxi, Kopp nakladatelství České Budějovice, 2009, ISBN 978-80-7292-378-4.

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Smrčka, V., a kol.: Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou, Brno IDVPZ 1994. ISBN 80-7013-179-9.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Michaela Rampová, Ph.D. (13.04.2023)

Zápočtový test bude zahrnovat otázky z témat odpřednášených v letním semestru, otázky k ústní zkoušce jsou shodné se státnicovými otázkami.

1. Fyzioterapie pacientů s cévní mozkovou příhodou

2. Fyzioterapie pacientů s extrapyramidovým syndromem

3. Fyzioterapie pacientů s periferní parézou

4. Fyzioterapie pacientů s mozečkovým syndromem

5. Fyzioterapie pacientů s míšní lézí

6. Fyzioterapie pacientů v permanentním vegetativním stavu

7. Fyzioterapie pacientů s DMO

8. Fyzioterapie pacientů s vertebrogenními poruchami

9. Fyzioterapie pacientů po operaci páteře

10. Fyzioterapie v pneumologii - respirační fyzioterapie

11. Fyzioterapie u pacientů s ICHS, fyzioterapie kardiaků

12. Fyzioterapie pacientů s hypertenzí

13. Fyzioterapie pacientů s degenerativními kloubními chorobami (artrózy)

14. Fyzioterapie pacientů se zánětlivými kloubními poruchami (revmatoidní

artritis)

15. Fyzioterapie pacientů se zánětlivým postižením páteře (ankylozující

spondylitis)

16. Fyzioterapie v pediatrii

17. Fyzioterapie pacientů po operacích v ortopedii (kloubní aloplastiky, plastiky

zkřížených vazů v koleni, akromioklavikulárního kloubu…)

18. Fyzioterapie pacientů s vadným držením těla

19. Fyzioterapie pacientů se skoliózou

20. Fyzioterapie pacientů po amputacích HK, DK

21. Fyzioterapie pacientů na ARO, NIP, DIOP

22. Fyzioterapie po gynekologických operacích

23. Fyzioterapie v graviditě a po spontánním porodu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Základní principy fyzioterapie u pacientů s neurologickou diagnózou: periferní parézy, kořenové syndromy, stavy po míšní lézi, stavy po cévní mozkové příhodě, sclerosis multiplex, extrapyramidový syndrom, kraniocerebrální poranění, apalický syndrom,

Fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou: u kardiaků, ICHS, hypertenzní nemoc, metabolická onemocnění (diabete mellitus), viscero-vertebrální vztahy

Fyzioterapie u vertebrogenních pacientů, funkční vertebrogenní poruchy, cvičení za účelem zlepšení posturální stabilizace, dynamická neuromuskulární stabilizace

Základy posilování v rámci speciální fyzioterapie

Respirační fyzioterapie

Fyzioterapie pacientů na oddělení ARO a OCHRIP

Fyzioterapie pacientů s ortopedickou dg: vadné držení těla, skolióza, stp. kloubních aloplastikách, stp. plastikách zkřížených vazů kolene, stp. operaci ramenního kloubu,

Fyzioterapie po spondylochirurgických a neurochirurgických operacích

Fyzioterpaie u pacientů s revmatologickou diagnózou: - osteoartróza, artritidy - revmatoidní artritis, spondylartritidy - ankylozující spondylitis, mimokloubní revmatismus, osteoporóza.

Fyzioterapie u pacientů s chirurgickou a traumatologickou dg.

Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví - gravidita, gynekologické operace.

Fyzioterapie v pediatrii

Fyzioterapie v geriatrii

Fyzioterapie u onkologických pacientů

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
22aD1305306p1

Groups of students
B3.FYZIOT
Tue 04.10.2022 8:00 - 12:25 lecture

 4.10.

Principy vestibulární rehabilitace

As. Mgr. Klára Kučerová

Mgr. Klára Kučerová
Tue 11.10.2022 8:00 - 12:25 lecture

11.10.

Fyzioterapie pacientů s metabolickým onemocněním (DM, metabolický syndrom)

 

As. MUDr. Kryštof Slabý

As. Mgr. Marie Vitujová

(Pavilon 9, TVL)

Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.

MUDr. Kryštof Slabý
Tue 18.10.2022 8:00 - 12:25 lecture

18.10.

Fyzioterapie kardiaků

Pohybová terapie u pacientů s dalšími interními diagnózami

As. MUDr. Kryštof Slabý

Mgr. Tereza Kahánková

(Pavilon 9, TVL)

MUDr. Kryštof Slabý
Tue 25.10.2022 8:00 - 12:25 lecture

 25.10.

Principy fyzioterapie u pacientů s vertebrogenními poruchami

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Tue 01.11.2022 8:00 - 12:25 lecture

 1.11.

Rehabilitace u pacientů s vestibulární poruchou

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Tue 08.11.2022 8:00 - 12:25 lecture

8.11

Základní principy fyzioterapie pacientů s periferní parézou, kořenové syndromy

Ukázka fyzioterapie pacienta s periferní parézou / kořenovým syndromem

 

MUDr. Viktor Veselý

 

 

MUDr. Viktor Veselý
Tue 15.11.2022 8:00 - 12:25 lecture

15.11.

Principy fyzioterapie u pacientů s dětskou onkologickou diagnózou

Mgr. Filip Jevič

Mgr. Barbora Křížová

Mgr. MgA. Filip Jevič
Tue 22.11.2022 8:00 - 12:25 lecture

22.11.

 

Základní principy fyzioterapie pacientů se svalovou dystrofií

Rehabilitační program pro dětské pacienty se svalovou dystrofií

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Mgr. Anna Hrbatá

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Tue 29.11.2022 8:00 - 12:25 lecture

29.11.

 

Základní principy fyzioterapie pacientů s extrapyramidovým syndromem. Vyšetření pacienta s Parkinsonovou nemocí

Ukázka individuální fyzioterapie pacienta s dg. extrapyramidového syndromu

Zásady skupinového cvičení pacientů s PN

Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

 

Mgr. Gabriela Stránská

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Tue 06.12.2022 8:00 - 12:25 lecture

 6.12.

 

Základní principy fyzioterapie pacientů po cévní mozkové příhodě (centrální paréza)

Ukázka fyzioterapie pacienta po CMP

MUDr. Viktor Veselý

 

 

 

Mgr. Sylva Pintarová

MUDr. Viktor Veselý
Tue 13.12.2022 8:00 - 12:25 lecture

13.12.

 

Respirační fyzioterapie v kontextu fyziologie a patofyziologie 1.

Mgr. Anna Chmelařová

 

Mgr. Anna Irving
Tue 20.12.2022 8:00 - 12:25 lecture

20.12.

Respirační fyzioterapie v kontextu fyziologie a patofyziologie 2.

 

Mgr. Anna Chmelařová

 

Mgr. Anna Irving
Tue 27.12.2022 8:00 - 12:25 lecture VÁNOČNÍ PRÁZDNINY Mgr. Michaela Rampová, Ph.D.
Tue 03.01.2023 8:00 - 12:25 lecture

3.1.

 

Principy fyzioterapie po operacích v ortopedii (kloubní aloplastiky, plastiky zkřížených vazů v koleni, akromioklavikulárního kloubu)

 

Postupy fyzioterapie  - praxe

 

 

MUDr. Lucie Milatová

 

 

 

Mgr. Doubková

Mgr. Lucie Doubková
Tue 10.01.2023 8:00 - 12:25 lecture

10.1.

Principy fyzioterapie pacientů se skoliózou a posturální asymetrií

 

As. PhDr. Šafářová

 

Zápočtový test – termín dle dohody ve zkouškovém období

 

Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
22bD1305306x01

Groups of students
B3.FYZIOT
Mon 03.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

3.4.

 

Komplexní terapie spasticity

 

prim. MUDr. Martina Köwári

Ing. Bc. Petra Kejdanová

Mgr. Lucie Doubková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Tue 04.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

4.4.

Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví

Mgr. Michaela Havlíčková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Wed 05.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

5.4.

Poruchy polykání a logopedie (8-9:15)

Viscero-vertebrální vztahy a jejich terapeutické ovlivnění

Mgr. Agáta Ptáčková

As. PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Thu 06.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

6.4.

 

Posilování ve fyzioterapii

Fyzioterapie u sportovců

As. Mgr. Zdeněk Čech

As. Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Fri 07.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

7.4.

Velký pátek - státní svátek

 

 

volno

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 10.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

10.4.

 

Velikonoční pondělí - státní svátek

volno

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Tue 11.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

11.4.

 

Fyzioterapie v nerochirurgii, spondylochirurgii a chirurgii

Amputace: funkční vyšetření, výběr protézy, škola chůze

As. Mgr. Lenka Babková

MUDr. Adam Jindra

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Wed 12.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

12.4.

Fyzioterapie v pediatrii

 

As. PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Thu 13.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

13.4.

 

Fyzioterapie u pacientů s polyneuropatickým syndromem

Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Mgr. Petra Káfuňková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Fri 14.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

 

14.4.

 

Komplexní léčba pacientů s míšní lézí

 

 

Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Mgr. Petra Káfuňková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 17.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

17.4.

8:50-13

Fyzioterapie u pacientů po kraniocerebelárním poranění

Výuka proběhne na Rehabilitační klinice 1.LF UK*

Bc. Monika Tichá

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Tue 18.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

18.4.

Komplexní péče o pacienta na NIP a DIOP

Fyzioterapie u ortopedických pacientů II.

As. Mgr. Lenka Babková

Mgr. Lenka Doubková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Wed 19.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

19.4.

8-13:30

Ortopedická péče z pohledu lékaře

Fyzioterapie u pacientů s psychickými poruchami

Výuka proběhne v budově CNP, sraz u vrátnice 7:50

MUDr. Jana Smetanová

Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Thu 20.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

20.4.

8:50-13

Komplexní péče o pacienta v revmatologii

Výuka proběhne v Revmatologickém ústavu**

Prim. MUDr. Zdeněk Zvoníček
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Fri 21.04.2023 8:00 - 14:00 practicals

21.4.

 

Komplexní péče o geriatrického pacienta

Mgr. Andrea Tchocheová

Mgr. Michaela Ulrichová, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html