SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports Medicine - D1305028
Title: Tělovýchovné lékařství
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Classification: Medicine > External Subjects
Pre-requisite : D1301337, D1303213
Annotation - Czech
Charakteristika a typy pohybu, výběr pohybových aktivit, pohybové projevy,
Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení

(požadujeme znalost fyziologie a patofyziologie pro dané téma).

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Literature - Czech

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 7. vyd.

Chicago: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 1056 s. ISBN 9780781797818.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky Tělovýchovné lékařství (Bc.)

1.Význam pohybové stimulace pro růst a vývoj.

2.Rovnovážný stav, pojem a význam.

3.Tělovýchovná aktivita a poruchy držení těla u školních dětí.

4.Limitující faktory tělesné výkonnosti.

5.Adaptace na tělesnou zátěž.

6.Cukry a tuky jako energetická zásoba a jejich vztah k tělesné zátěži.

7.Mikrotrauma ve sportovním tréninku.

8.Energetické rezervy organismu.

9.Význam pohybové aktivity v dospělosti a ve vyšším věku.

10.Druhy svalové práce.

11.Zdravotní význam plavání.

12.Adaptace pohybového systému na trénink.

13.Pohyb jako součást primární prevence.

14.Zdravotní tělesná výchova, funkce, indikace.

15.Rozdíly ve sportovním tréninku dětí a dospělých.

16.Krevní tlak při tělesné zátěži.

17.Typy laboratorních vyšetření výkonnosti, indikace, kontraindikace.

18.Výkonnostní a vrcholový sport a jeho rizika.

19.Statická zátěž v primární a sekundární prevenci.

20.Zdravotní význam turistiky.

21.Přetížení, přetrénování, únava.

22.Pohybová aktivita při nemocech oběhového systému.

23.Adaptace transportního systému na zátěž.

24.Diabetes, obezita a pohybová aktivita.

25.Chronická poškození tělesnou zátěží.

26.Pohybová aktivita u metabolického kardiovaskulárního syndromu .

27.Tělesná cvičení a sport u astmatika a u nemocného s plicním emfyzémem.

28.Doping.

29.Tělesná zátěž a lipidový metabolismus.

30.Zásady výživy při různých druzích tělesné zátěže.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Syllabus - Czech

Základy zátěžové fyziologie a patofyziologie ve vztahu k oběhovému, dýchacímu, pohybovému a metabolickému systému

Reakce a adaptace jednotlivých systémů na zátěž

Přístrojové vybavení zátěžové laboratoře, přístroje pro stanovení intenzity pohybové aktivity

Typy tělesné zátěže, adaptace a maladaptace

Funkční vyšetření pacienta a sportovce a jeho interpretace

Měření tělesné zdatnosti a jeho význam

Sportovní traumatologie

Modifikace životního stylu v primární a sekundární prevenci

Role fyzioterapeuta v komplexní péči o pacienty s chorobami dýchacího, oběhového, hybného systému, s civilizačními chorobami

Problematika výkonnostního sportu, přetrénování, doping

Optimalizace pohybového režimu

Doporučené pohybové aktivity v předškolním, mladším, středním věku, u seniorů

Pohybová aktivita oslabených, sport u handicapovaných

Doporučené pohybové aktivity v graviditě

Pohyb a metabolický kardiovaskulární syndrom

Vhodné a nevhodné sporty u pacientů se smyslovými vadami

Praktický výcvik: zátěžové testování ke stanovení zdatnosti

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html