SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physical Therapy II - D1303604
Title: Fyzikální terapie II
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Júlia Demeková
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Pre-requisite : D1302604
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (11.08.2020)
Mechanizmy účinku fyzikální terapie, rozdělení fyzikální terapie dle primárního účinku, rozdělení onemocnění dle stádia poruchy, všeobecné indikace a kontraindikace fyzikální terapie. Elektroterapie – princip vlivu elektrického pole u jednosměrného i střídavého proudu na tkáně, možnosti využití galvanického, nízkofrekvenčního, středofrekvenčního a vysokofrekvenčního proudu u jednotlivých diagnóz. Využití myostimulačního účinku proudů – IT křivka, elektrostimulace, elektrogymnastika. Sono a fototerapie – vysvětlení principu vzniku ultrazvuku, jeho působení v tkáních, konstruktivní a destruktivní interference, výběr parametrů ultrazvuku dle stádia onemocnění. Terapie ultrafialovým, viditelným a infračerveným spektrem slunečního záření, hloubka průniku. Polarizované světlo – laser, biolampa. Mechano a magnetoterapie – trakce, vakuum-kompresivní terapie – indikace využití. Vliv magnetického pole na tkáně, indikace a kontraindikace užití. Klimatologie – využití přírodních léčivých zdrojů – balneologické využití vod, peloidů, bahen – kombinace, teplotní tolerance, možnosti použití celkové a částečné hydroterapie. Řízení termoregulace. Bioenergetika.
Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Pecharová (28.08.2023)

Ročník: 2. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Zimní semestr 2023/2024

Název předmětu: Fyzikální terapie II.

Garant předmětu: Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Zkouška: teoretická a praktická část

Počet hodin: 1/1, zápočet + zkouška

Výuka: Středa 13.00 - 14.40 hod S2-2

Účast povinná, 90%

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (11.08.2020)

Poděbradský J., Poděbradská R.: Fyzikální terapie, manuál a algoritmy, Grada, 2009

Poděbradský J., Vařeka I.: Fyzikální terapie I, II. Grada.

Capko J.: Základy fyziatrické léčby, Grada, 1998

Edel H.: Fiebel der Elektrodiagnostik und Elektroterapie Verlag Gesundheit, Berlin 1991

Hupka J., Kolesám J., Žaloudek K.: Fyzikální terapie, Avicenum 1998.

Vařeka, I.: Základy fyzikální terapie, UP Olomouc 1995 ISBN 80-7067-491-1

Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Pecharová (09.09.2020)

OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Teorie:

 • Účinky FT a jejich neurofyziologický podklad, příklady využití druhů FT dle základních účinků
 • Obecné indikace a kontraindikace FT
 • základní principy aplikace elektrického proudu, dělení dle frekvencí, jejich specifika, způsoby aplikací, limitace , intenzity, režimy, indikace a kontraindikace.
 • Vliv magnetického pole, terapeutické způsoby využití, indikace a kontraindikace.
 • Základní principy vzniku ultrazvuku, interferenční děje, indikace a kontraindikace.
 • Základní princip vzniku rázové vlny, indikace a kontraindikace.
 • Základní princip vzniku laseru, indikace a kontraindikace.
 • Neurofyziologické účinky hydroterapeutických procedur, variace, indikace a kontraindikace.
 • Neurofyziologické aspekty aplikace trakcí, způsoby, indikace a kontraindikace.
 • Principy využití fototerapií, způsoby, indikace a kontraindikace.
 • Principy přetlaků a podtlaků s účinkem na organismus, způsoby využití, indikace a kontraindikace.
 • Rozdílné účinky termoterapie, způsoby použití, indikace a kontraindikace.
 • Kombinace procedur, výhody, nevýhody, způsoby.

Praxe - praktická ukázka aplikace vzhledem ke klinice onemocnění:

 • galvanického proud
 • DD proudů
 • NF proudů – analgetických, stimulačních, myorelaxačních
 • IT křivka
 • SF proudů – analgetických, stimulačních, myorelaxačních
 • VF terapie – distanční elektroterapie
 • Ultrazvuku
 • Kombinované terapie
 • Hydroterapeutických procedur – termopozitivních, termonegativních
 • Magnetoterapie
 • Laseru
 • Vakuumkompresivní terapie

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (11.08.2020)

Mechanizmy účinku fyzikální terapie, rozdělení fyzikální terapie dle primárního účinku, rozdělení onemocnění dle stádia poruchy, všeobecné indikace a kontraindikace fyzikální terapie.

Elektroterapie - princip vlivu elektrického pole u jednosměrného i střídavého proudu na tkáně, možnosti využití galvanického, nízkofrekvenčního, středofrekvenčního a vysokofrekvenčního proudu u jednotlivých diagnóz. Využití myostimulačního účinku proudů - IT křivka, elektrostimulace, elektrogymnastika.

Sono a fototerapie - vysvětlení principu vzniku ultrazvuku, jeho působení v tkáních, konstruktivní a destruktivní interference, výběr parametrů ultrazvuku dle stádia onemocnění. Terapie ultrafialovým, viditelným a infračerveným spektrem slunečního záření, hloubka průniku. Polarizované světlo - laser, biolampa.

Mechano a magnetoterapie - trakce, vakuum-kompresivní terapie - indikace využití. Vliv magnetického pole na tkáně, indikace a kontraindikace užití.

Klimatologie - využití přírodních léčivých zdrojů - balneologické využití vod, peloidů, bahen - kombinace, teplotní tolerance, možnosti použití celkové a částečné hydroterapie. Řízení termoregulace.

Bioenergetika.

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
22aD1303604p1

Groups of students
B2.FYZIOT
Wed 05.10.2022 13:00 - 14:40 lecture

5.10.

Opakování – základy elektroterapie, galvanoterapie, NF a SF proudy

Mgr. Jan Kmeť

Mgr. Jan Kmeť
Wed 12.10.2022 13:00 - 14:40 lecture

12.10.

Opakování - Elektrodiagnostika,
Elektrostimulace, elektrogymnastika

Mgr. Jan Kmeť

Mgr. Jan Kmeť
Wed 19.10.2022 13:00 - 14:40 lecture

19.10.

Mechanoterapie (úvod, využití přetlaku a podtlaku)

Bc. Jiří Halámka

Mgr. Júlia Demeková
Wed 26.10.2022 13:00 - 14:40 lecture

26.10.

Mechanoterapie – přístrojové trakce;
Klimatoterapie, inhalace,
Využití FT v pediatrii

Bc. Jiří Halámka

Mgr. Júlia Demeková
Wed 02.11.2022 13:00 - 14:40 lecture

2.11.

Ultrasonoterapie, Kombinovaná terapie

Mgr. Jan Kmeť

Mgr. Jan Kmeť
Wed 09.11.2022 13:00 - 14:40 lecture

9.11.

Spojeno s 14.12.

Bc. Jiří Halámka

Mgr. Júlia Demeková
Wed 16.11.2022 13:00 - 14:40 lecture

16.11.

Termoterapie pozitivní a negativní,

Hydroterapie pozitivní a negativní

Mgr. Jakub Novák

Mgr. Jakub Novák, Ph.D.
Wed 23.11.2022 13:00 - 14:40 lecture

23.11.

Fototerapie, laser

Mgr. Jan Kmeť

Mgr. Jan Kmeť
Wed 30.11.2022 13:00 - 14:40 lecture

30.11.

Současné přístupy ve fyzikální terapii,
Využití FT ve sportovní medicíně

Mgr. Jakub Novák

Mgr. Jakub Novák, Ph.D.
Wed 07.12.2022 13:00 - 14:40 lecture

7.12.

Rázová vlna

Mgr. Jakub Katolicky

 

   
Mgr. Jakub Katolický
Wed 14.12.2022 13:00 - 14:40 lecture

14.12.

Distanční elektroterapie
Vysokofrekvenční terapie

Bc. Jiří Halámka

Mgr. Júlia Demeková
Wed 21.12.2022 13:00 - 14:40 lecture

21.12.

Spojeno s 16.11

Mgr. Jakub Novák

Mgr. Jakub Novák, Ph.D.
Wed 28.12.2022 13:00 - 14:40 lecture Mgr. Júlia Demeková
Wed 04.01.2023 13:00 - 14:40 lecture

4.1.2020

Zápočet

 Bc. Jiří Halámka

Mgr. Júlia Demeková
Wed 11.01.2023 13:00 - 14:40 lecture Mgr. Júlia Demeková
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html