SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports Medicine - D0703030
Title: Tělovýchovné lékařství
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Classification: Medicine > External Subjects
Interchangeability : D0701002
Is interchangeable with: D0701002
Annotation - Czech
Charakteristika a typy pohybu, výběr pohybových aktivit, pohybové projevy,
Last update: Havlová Marie (02.09.2015)
Literature - Czech

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 7. vyd.

Chicago: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 1056 s. ISBN 9780781797818.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

Last update: Havlová Marie (02.09.2015)
Syllabus - Czech

Základy zátěžové fyziologie a patofyziologie ve vztahu k oběhovému, dýchacímu, pohybovému a metabolickému systému

Reakce a adaptace jednotlivých systémů na zátěž

Přístrojové vybavení zátěžové laboratoře, přístroje pro stanovení intenzity pohybové aktivity

Typy tělesné zátěže, adaptace a maladaptace

Funkční vyšetření pacienta a sportovce a jeho interpretace

Měření tělesné zdatnosti a jeho význam

Sportovní traumatologie

Modifikace životního stylu v primární a sekundární prevenci

Role fyzioterapeuta v komplexní péči o pacienty s chorobami dýchacího, oběhového, hybného systému, s civilizačními chorobami

Problematika výkonnostního sportu, přetrénování, doping

Optimalizace pohybového režimu

Doporučené pohybové aktivity v předškolním, mladším, středním věku, u seniorů

Pohybová aktivita oslabených, sport u handicapovaných

Doporučené pohybové aktivity v graviditě

Pohyb a metabolický kardiovaskulární syndrom

Vhodné a nevhodné sporty u pacientů se smyslovými vadami

Praktický výcvik: zátěžové testování ke stanovení zdatnosti

Last update: Havlová Marie (02.09.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html