SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Rehabilitation - D0702004
Title: Sociální rehabilitace
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Šárka Slavíková, DiS.
Classification: Health Care > Clinical Overview
Sociology > External Subjects
Is pre-requisite for: D0703008, D0703003
Annotation - Czech
Předmět se zaměřuje na seznámení studenta s nejčastějšími onemocněními a diagnózami a jejich možnostmi řešit je v rámci systému sociální rehabilitace, tedy sociální práce uvnitř a vně zdravotnictví s cílem zajistit, co nejlepší kvalitu života nemocného či postiženého.
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Aim of the course - Czech

Cílem, není udělat ze studentů dávkové specialisty, ale naučit je vnímat možná úskalí některých onemocnění nebo naopak řešení problémů.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Literature - Czech

ARNOLDOVÁ,A.: Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, Karolinum, Praha 2OOO.

GOLDMAN, R.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, Univerzita Palackého, Olomouc 1999

HAŠKOVCOVÁ, H.: Fenomén stáří, Panorama, Praha 1990

HAŠKOVCOVÁ, H.: Thanatologie, Galén, Praha 2000

KREBS, V. a kol.: Sociální politika, Codex, Praha 1997

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha 1997

NOVOSAD, L.: Základy speciálního poradenství, Portál, Praha 2000

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Syllabus - Czech

Hlavní témata:

1. Změny některých zákonů za rok 2012-2013

2. Systém ucelené rehabilitace v nemocnici i mimo ni

3. Péče o pacienta s AD, RS, ALS a podobným onemocněním

4. Péče o pacienta po CMP

5. Sociální rehabilitace pacienta s míšní lézí

6. Péče o pacienta s TS a na DUPV

7. Nezaměstnanost, závislosti a bezdomovectví jako sociální problém

8. Systém speciálního poradenství a školství v ČR

9. Zaměstnávání zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných

10. Psychosociální péče o dospělé a děti s duševním onemocněním

11. Integrace dítěte s těžkým zdravotním postižením

12. Úskalí integrace dítěte s epilepsií

13. Specifická péče o děti s CF a Fenylketonurií

14. Syndrom CAN v klinické praxi

15. Sociální rehabilitace matek a jejich dětí na porodnici

16. Psychosociální péče o onkologicky nemocné a jejich blízké

17. Náhrady škody na zdraví při autonehodě nebo pracovním úrazu

18. Ukázky řešení případů - nácvik techniky hraní rolí

19. Sociální služby a neziskové organizace působící na území ČR

20. Dostupnost sociálních a zdravotních služeb v ČR

21. Supervize v sociální práci

22. Financování sociálních služeb -fundraising, granty

23. Plánované reformy v sociální oblasti

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html