SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Summer holidays training - Paediatrics - D0108106
Title in English: Letní praxe - pediatrie
Guaranteed by: Department of Paediatrics (13-350)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 C [hours/week]
Extent per academic year: 2 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Classification: Medicine > Practical Training
Pre-requisite : D0108368
Is pre-requisite for: D0110068
Annotation -
Last update: Renata Habětínová (28.07.2003)
Study programme in all fields of paediatrics. Enteral and parenteral nutrition, medical antropology, psychological problems in paediatrics.
Aim of the course - Czech
Last update: Hedvika Hubáčková (21.01.2014)

Cílem letní praxe studentů 4. ročníku je praktické využití znalostí získaných studiem klinické propedeutiky ve 3. ročníku.

Course completion requirements - Czech
Last update: Marie Havlová (10.05.2019)

90% účast na výuce

Předmět je zakončen zápočtem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Helena Bendová (25.09.2017)

Tento předmět není zakončen ústní zkouškou.

Syllabus - Czech
Last update: Hedvika Hubáčková (21.01.2014)
Obsahové zaměření:
Lůžkové dětské oddělení

odběr anamnézy (rodinné, osobní, epidemiologické, alergické), analýza základních anamnestických údajů

fyzikální vyšetření dítěte při přijetí, během hospitalizace a před propuštěním

laboratorní a komplementární vyšetření asistence při návrhu diagnostického protokolu a analýza výsledků

odběry biologického materiálu, asistence při infuzích a transfuzích, diagnostických a terapeutických výkonech

asistence při aplikaci léků (perorální, lokální, parenterální)

nemocniční prostředí, psychologická péče o hospitalizované dítě, komunikace s rodiči

dokumentace - příjem, chorobopis, dekurs, propuštění, následná péče

Specializované ordinace pro chronicky nemocné děti

odběr anamnézy

fyzikální vyšetření dítěte

asistence při odběru biologického materiálu, diagnostických a terapeutických výkonech

laboratorní a komplementární vyšetření asistence při návrhu diagnostického protokolu a analýza výsledků

psychologická péče o chronicky nemocné dítě, spolupráce s rodinou a s praktickým lékařem pro děti a dorost

dokumentace, dispenzarizace, prevence

Novorozenecké oddělení - fyziologičtí novorozenci

odběr anamnézy, analýza základních anamnestických údajů, analýza údajů klinického i laboratorního vyšetření v chorobopisu matky

fyzikální vyšetření a ošetření novorozence na porodním sále pod dohledem neonatologa a dětské sestry, skóre dle Apgarové, výstup pro formulování pracovní diagnózy, ošetřovacího a léčebného postupu

následná péče na oddělení fyziologických novorozenců, fyzikální vyšetření a ošetření novorozence, celkové zhodnocení novorozence - typologie, posturální reflexy, spontánní projevy a další projevy zjistitelné pouhým pohledem. Dále detailní vyšetření hlavy, krku a hrudníku, břicha, končetin a neuromotorického statusu dítěte

kojení a jeho význam, formulovaná mléka - kdy a jaký druh

denní režim novorozence, kalmetizace, ošetření pupečníku, laboratorní vyšetření, screening, ošetření kůže

asistence při odběru biologického materiálu, infuzích a transfuzích, diagnostických i terapeutických výkonech

asistence při aplikaci léků (perorální, lokální, parenterální)

podmínky pro propuštění, následná péče po propuštění, komunikace s rodiči

dokumentace na novorozeneckém oddělení

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html