SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Summer Practice of Surgery - CVSE5P0067
Title in English: Prázdninová praxe z chirurgie
Guaranteed by: Department of General Surgery (12-CHIR)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2013 to 2016
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/40 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. David Jirava
Aim of the course - Czech
Last update: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (16.11.2017)

Seznam úkonů, které by měl student medicíny v V. ročníku ovládat:

1) injekce i.m., s.c.

2) injekce i.v., odběr krve, manipulace a připojení infúzního setu

3) zásady krevních převodů

4) cévkování muže, ženy

5) klinické vyšetření břicha /5P/

6) klinické vyšetření hrudníku, paraklinické metody

7) zásady první pomoci, kardiopulmonální resuscitace

8) chirurgické ošetření rány, převazové techniky

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (16.11.2017)

Absolvování pětidenní souvislé praxe PO-PÁ v rozsahu 40 hodin na chirurgickém pracovišti. Termín praxe musí splňovat Příkaz děkana č. 34/2005: kdykoliv po ukončení výuky daného oboru. Zápočet je udělen po předání potvrzené "zprávy o hodnocení studentské praxe z chirurgie" (obdržíte na studijním oddělení) na sekretariát chirurgie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html