SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Selected Topics on the History of Philosophy - CVOLDF2
Title in English: Vybrané kapitoly z dějin filosofie
Guaranteed by: Department of Ethics and Humanities (12-UET)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/30 C [hours/week]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: 6
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Comes under: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Annotation -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

The lectures will be devoted to the interpretation of selected philosophical texts from ancient beginnings, through the turn of Antiquity and the Middle Ages, Middle Ages, Modern Times, to key philosophical texts of the 20th century.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

Skill interpretive work with philosophical texts.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

active participation (absence: 0-20%)

Literature -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

·         ANSELM, Saint. Fides quaerens intellectum : O pravdě (Obsaž.) : O svobodě rozhodování (Obsaž.) : Proslogion (Obsaž.). Edited by Lenka Karfíková. 1. vyd. Praha: Kalich, 1990. 269 s. ISBN 80-7017-156-1Camus, A. Cizinec. Praha: Garamond, 2009.

·         Aristotelés a Rezek, Petr, ed. Magna moralia. 2. vyd. Praha: Petr Rezek, 2010. 135 s.ISBN 978-80-86027-34-0.

·         Aristotelés. Etika Níkomachova. 3., nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2009. 291 s.ISBN 978-80-86027-29-6.

·         ARISTOTELÉS. Metafyzika. Praha: P. Rezek, 2003

·         AUGUSTIN. Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004.

·         AUGUSTIN. O pořádku, o učiteli. Praha, Česká akademie věd a umění, 1942.

·         AUGUSTIN. Výklad k prvnímu listu sv. Jana. praha: Česká katolická charita, 1989.

·         AUGUSTINUS, Aurelius. Vyznání [Augustinus, 1997]. Edited by Lenka Karfíková - Václav Ventura. V Kalichu 3. vyd. Praha: Kalich, 1997. 558 s. ISBN 80-7017-037-9.

·         BARBARAS, Renaud. Touha a odstup :(úvod do fenomenologie vnímání). Translated by Josef Fulka. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2005. 183 s. ISBN 8072981374.

·         BASIL Z CESAREJE. Devět kázání o stvoření světa. Praha: Oikúmené, 2004

·         BOËTHIUS, Anicius Manlius Severinu. Filosofie utěšitelka : De consolatione philosophiae (Orig.). Translated by Josef Hrůša, Edited by Josef Hrůša. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 217 s. ISBN 80-7198-021-8.

·         BUBER, Martin. Cesta člověka podle chasidského učení [2-8599]. V Olomouci: Votobia, 1994. ISBN 80-85885-08-5.

·         BUBER, Martin. Já a ty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969

·         BUBER, Martin. Problém člověka. Translated by Marek Skovajsa. 1. vyd. Praha: Kalich, 1997. 159 s. ISBN 807017109X.

·         BUBER, Martin. Temnota Boží : Gottesfinsternis, Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie (Orig.). Translated by Tomáš Jeníček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 171 s. ISBN 80-7021-515-1.

·         CAMUS, A. Léto. Praha: Hynek, 1999. ISBN 80-86202-64-X.

·         CAMUS, A. Pád. Praha: Garamond, 2006. ISBN 80-86955-31-1.

·         CASPER, Bernhard. Míra lidství : Rosenzweig a Lévinas. Edited by Jolana Poláková, Translated by Jan Sokol. 1. vyd. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1998. 165 s. ISBN 80-86005-62-3.

·         CICERO. O povinnostech. Praha: Svoboda, 1970.

·         DERRIDA, J. Násilí a metafyzika. Praha: FÚ AV, 2002.

·         DERRIDA, J. Víra a vědění. Praha: Mladá fronta, 2003.

·         GUARDINI, R. Konec novověku. Praha, 1992.

·         Hartmann, Nicolai. Struktura etického fenoménu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 274 s.ISBN 80-200-0970-1.

·         Havel, Václav a Hvížďala, Karel. Dálkový výslech: rozhovor s Karlem Hvížďalou. 2. vyd. v Melantrichu. Praha: Melantrich, 1990. 179 s.ISBN 80-7023-042-8.

·         Havel, Václav, Palouš, Radim a Havel, Ivan M. Hovory s Havly: dálkové rozhovory s Václavem Havlem a s Ivanem M. Havlem. Vyd. 1. Středokluky: Zdeněk Susa, 1999. 55 s.ISBN 80-86057-07-0.

·         Hésiodos. Zpěvy železného věku. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Svoboda, 1990. 128 s. Antická knihovna.ISBN 80-205-0127-4.

·         Homéros. Homérova Ilias. 3. vyd., nezměněný otisk druhého vydání. V Praze: Jan Laichter, 1942. XXIV - 683 - [V] s. Laichterova sbírka krásného písemnictví; Sv. 33.

·         Kafka, Franz. Proces. Praha: Dobrovský, 2014. 266 s. Omega.ISBN 978-80-7390-127-1.

·         Kafka, Franz. Proměna. 2. vyd. Brno: B4U, 2013. 93 s.ISBN 978-80-87222-25-6.

·         Kafka, Franz. Zámek. Praha: Dobrovský, 2014. 267 s. Omega.ISBN 978-80-7390-203-2.

·         KARFÍKOVÁ, L. Řehoř z Nyssy. Praha: Oikúmené, 1999.

·         KLÉMÉNS ALEXANDRIJSKÝ. Pobídka Řekům. Praha: Herrmann a synové, 2001.

·         Komenský, Jan Amos. Cesta světla: [výbor z díla Komenského s uvedením spisů Cesta světla, Anděl míru, Štěstí národa, Věječka moudrosti]. 2. vyd. Blansko: ALMI, 2014. 295 s.ISBN 978-80-87494-13-4.

·         LÉVINAS, E. Čas a jiné. Praha: Dauphin, 1997.

·         LÉVINAS, E. Etika a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1994.

·         LÉVINAS, Emmanuel. Být pro druhého : dva rozhovory. Translated by Jan Sokol, Edited by Karel Vrána. 1. vyd. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 1997. 65 s. ISBN 80-7113-217-9.

·         LÉVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. Translated by Petr Daniš. Vyd. 1. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1997. 85 s. ISBN 80-86005-36-4.

·         LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno : esej o exterioritě : Totalité et infini (Orig.). 1. vyd. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1997. 274 s. ISBN 80-86005-20-8

·         MARCEL, G. Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. ISBN 80-86151-64-6.

·         MARCEL, Gabriel. Od názoru k víře. Translated by Tomáš Chudý. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 285 s. ISBN 8070215313

·         MARCEL, Gabriel. Přítomnost a nesmrtelnost : výbor textů. Translated by Peluška Bendlová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 138 s. ISBN 80-204-0701-4.

·         NEUBAUER, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. ISBN 80-902628-7-2.

·         NEUBAUER, Z. Smysl a svět. Praha, 2001.

·         Nicolaus Cusanus. O vrcholu zření. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 173 s. Krystal; sv. 3.ISBN 80-7021-582-8.

·         NIETZSCHE, F. Mimo dobro a zlo. Praha: Aurora, 1996.

·         NIETZSCHE, F. Ranní červánky. Praha: Aurora, 2004.

·         NIETZSCHE, F.:. Zrození tragédie, Alois Srdce, Praha 1923.

·         Orwell, George. Animal farm = Farma zvířat. Vyd. v bilingvní podobě 1. Praha: Argo, 2008. 215 s.ISBN 978-80-7203-969-2.

·         Orwell, George. Nineteen eighty-four = Devatenáct set osmdesát čtyři. Vyd. v tomto překladu a bilingvní podobě 1. Praha: Argo, 2011. 517 s.ISBN 978-80-257-0485-1.

·         PALOUŠ, R. Světověk a časování.. Praha: Vyšehrad, 2000.

·         Palouš, Radim. Totalismus a holismus. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 148 s.ISBN 80-7184-281-8.

·         Pascal, Blaise. Myšlenky = [Pensées]. 2. úplné, nově uprav. vyd. V Praze: Jan Laichter, 1937. XCIV, [I], 557, [IV] s. Otázky a názory; kn. 27.

·         PATOČKA, J.:. Péče o duši I-III.. ISBN 80-86005-24-0.

·         PLATÓN. Euthydémos, Menón, Prótagoras, Politikos (české překlady F. Novotného vydává nakladatelství OIKOYMENH). Praha: Oikúmené, 1992.

·         PLATÓN. Ústava. Praha: Oikúmené, 2001.

·         POLÁKOVÁ, Jolana. Filosofie dialogu. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993. ISBN 80-7007-035-8.

·         POLÁKOVÁ, Jolana. Myšlenkové tvoření :nárys obecné teorie. Vyd. 2. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1997. 116 s. ISBN 8085996073.

·         POLÁKOVÁ, Jolana. Perspektiva naděje : hledání transcendence v postmoderní době. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1995. 127 s. ISBN 80-7021-150-4.

·         RICOEUR, P.; Marcel, G. Rozhovory. Brno: Vetus Via, 1999.

·         RICOEUR, Paul, François AZOUVI a Marc B. de LAUNAY. Myslet a věřit : kritika a přesvědčení : (rozhovor) : La critique et la conviction (Orig.). Translated by Miloš Rejchrt, Edited by Ladislav Hejdánek. 1. vyd. Praha: Kalich, 2000. 245 s. ISBN 80-7017-421-8.

·         RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. I, Zápletka a historické vyprávění : Temps et récit. I, L'intrigue et el récit historique (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 319 s. ISBN 80-7298-017-3.

·         RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. II., Konfigurace ve fiktivním vyprávění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 245 s. ISBN 80-7298-051-3.

·         RICOEUR, Paul. Filosofie vůle. I, Fenomenologie svobody : Philosophie de la volonté. I, Le volontaire et l'involontaire (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2001. 527 s. ISBN 80-7298-033-5.

·         RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol : Le conflit des interprétations (Orig.) : Histoire et vérité (Orig.). 2. upr. vyd., 1. vyd. (samiz. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 255 s. ISBN 80-85241-32-3.

·         RICOEUR, Paul:. Úkol hermeneutiky. Praha, 2004.

·         SARTRE, Jean-Paul. Nevolnost. Praha: Odeon,, 1993.

·         SARTRE, Jean-Paul. Zeď [Sartre, 1992]. Vyd. 2., přehl. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0345-4.

·         TERTULLIANUS. O hrách. Praha: Oikúmené, 2004.

·         WEIL, Simone. Dobro, mez a rovnováha : výbor ze Sešitů : Ca-hiers (Orig.) : Connaissance surnaturelle, cahiers d'Amérique (Orig.). Translated by Eva Formánková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 177 s. ISBN 80-204-0596-8.

Teaching methods -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

Methods of interpretive work with philosophical texts.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

active participation (absence 0-20%), active work in class

Syllabus -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

Introduction - presentation of the objectives and purpose of the course, the conditions for granting credit.

Each lecture will be devoted to the interpretation of selected philosophical texts from ancient beginnings, through the turn of antiquity and the middle ages, middle ages, modern times, to key philosophical texts of the 20th century.

Learning resources -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

https://drive.google.com/file/d/0B4T7do7KaWQ-anVvS1docEN5VjQ/edit?usp=sharing

Entry requirements -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

No entry requirements.

Registration requirements -
Last update: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (14.08.2014)

No special requirements for registration.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html