SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Methods of detection of DNA, RNA and proteins in medicine - CVOL1002
Title in English: Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně
Guaranteed by: Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology (12-BIOC)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2014
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/45 C [hours/semester]
Extent per academic year: 45 [hours]
Capacity: unknown / unknown (6)
Min. number of students: 2
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.
Comes under: AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D. (29.09.2017)

Podmínky pro získání zápočtu:

Zápočet student získává po absolvování alespoň 80% kurzu.

Při nesplnění podmínek zápočtu docházkou, může student získat zápočet na základě vypracování seminární práce. Specifikace práce student domlouvá s vyučujícím individuálně. Pokud se student nemohl na výuku dostavit např. z důvodu onemocnění, je mu po předložení lékařského potvrzení docházka uznána.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D. (29.09.2017)

A) Analýza nukleových kyselin:
1) Izolace DNA a RNA
2) Stanovení koncentrace DNA a RNA
3) PCR
4) Metody detekce mutací (RFLP, PCR se sekvenčně specifickými primery)
5) Elektroforesa DNA a RNA
6) Real-time PCR*
7) Detekce microRNA*
8) Sekvenování DNA*

B) Analýza proteinů:
1) Izolace proteinů
2) Stanovení koncentrace proteinů
3) Elektroforesa proteinů (SDS-PAGE)
4) Western blot
5) Fluorescenční mikroskopie
6) ELISA*
7) Průtoková cytometrie*

*pouze teoretická výuka

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html