SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Providing health care to homeless people - CVOL0154
Title: Zdravotní péče o osoby bez domova
Guaranteed by: Department of Nursing 3FM CU (12-UOS)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021 to 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: 8
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Comes under: BVO-VP-2 (ZÁPIS)
BVO-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (06.09.2023)
Studenti lékařských i nelékařských zdravotnických oborů se při praxi ve zdravotnických zařízeních setkávají s pacienty, kteří žijí na okraji společnosti, v podmínkách, jež mohou výrazně ovlivnit způsob komunikace, diagnostický a léčebný proces v průběhu hospitalizace i plánování péče o pacienta po propuštění z nemocnice. Předmět je koncipován tak, aby uvedl studenty do problematiky bezdomovectví a možnosti poskytování zdravotní péče osobám bez přístřeší. Program teoretické části: 10.10.2023 15:45 Aleš Strnad, DiS. - problematika bezdomovectví v České republice 24.10.2023 15:45 bude aktualizováno 31.10.2023 15:45 Bc. Jarmila Urbani, - problematika péče o osoby bez přístřeší v ordinaci praktického lékaře 6.11. 2023 15:45 MUDr. Jana Šeblová - zdravotní péče o osoby bez přístřeší z pohledu urgentní medicíny 9.1.2024 15:45 Problematika závislostí u osob bez domova Stáže budou probíhat ve spolupráci s organizací Naděje o.s. a MEDICINAULICI. Další informace studenti obdrží 10.10.2023 při výuce.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

Cílem je zvýšit povědomí studentů o častých zdravotních problémech osob bez přístřeší a možnosti poskytování zdravotní péče v ordinaci praktického lékaře, azylových zařízení i v terénu. Pod vedením pověřených zdravotnických a sociálních pracovníků získat dovednosti komunikace s osobami, které žijí ve specifických podmínkách na okraji společnosti, procvičit dovednosti v měření základních fyziologických funkcí, poskytování laické první pomoci a péče o chronické rány.  

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

75 % účast na výuce, včetně přednášek, seminářů, stáží, praktik. Odevzdání písemné reflexe osobního kontaktu s osobami bez přístřeší a prostředím, ve kterém se pohybují i ve stavu nemoci. 

Literature - Czech
Last update: MUDr. Petr Michenka (21.03.2020)

Hradečtí, V. a I. Bezdomovství - Extrémní vyloučení. Naděje, občanské sdružení. Praha 1996

Šupková, D. a kolektiv. Zdravotní péče o bezdomovce v ČR.  Grada Publishing, a.s. Praha 2007. ISBN 978-80-2472245-0

Vágnerová, M., Marek, J., Csémy, L. Bezdomovectví ve středním věku. Příčiny, souvislosti a perspektivy. Karolinum, Univerzita Karlova. Praha 2018. ISBN 978-80-246-4054-9

Whithers, J. Průvodce pouliční medicínou. Armáda spásy v České republice. Datum vydání neuvedeno. ISBN 978-80-905801

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

Přednáška, praktikum, stáže.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

1. Sociální a zdravotní problematika bezdomovectví
2. Organizace poskytující péči osobám bez domova v ČR
3. Nejčastější zdravotní problémy osob bez domova z pohledu praktického lékaře, dermatologa, adiktologa, lékaře urgentní medicíny
4. Osobnost zdravotníka/dobrovolníka v péči o bezdomovce, prevence syndromu vyhoření
5. Vyšetření a základní zhodnocení fyziologických funkcí
6. Péče o rány
7. Exkurze, stáže

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

75 % účast na výuce, včetně přednášek, seminářů, stáží, praktik. Odevzdání písemné reflexe osobního kontaktu s osobami bez přístřeší a prostředím, ve kterém se pohybují i ve stavu nemoci. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html