SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Care of people with spinal cord injury - CVOL0126
Title in English: Péče o osoby s míšním poškozením
Guaranteed by: Department of nursing (12-UOS)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: 10
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Iva Sedláčková
Bc. Alena Kyselová
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Seznámení s problematikou života a péče o handicapované osoby. Součástí je i problematiku bezbariérového prostředí, specifická problematika vyprazdňování těchto klientů, účast na volnočasových aktivitách. Exkurze v Centru PARAPLE.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Cílem kurzu je seznámení se specifiky péše o osoby s míšním poškozením a s bariérami v jejich životě. 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

seminární práce na zadané téma

Literature - Czech
Last update: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

...

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Semináře.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

1) Anatomie a fyziologie míšního poranění
2) Ošetřovatelská péče ve zdravotnickém zařízení, následná péče
3) Dostupný systém péče v České republice a zahraniční
4) Sociální péče o lidi s handicapem
5) Specifika ošetřovatelské péče (vyprazdňování MM a střev)
6) Specifika hojení ran u klientů s pohybovým postižením
7) Kompenzační pomůcky (z pohledu ergoterapie) o lidi s míšním poraněním
8) Bezbariérové prostředí
9) Sportovní a volnočasové aktivity u lidí s míšní lézí
10) Exkurze - Centrum Paraple

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html