SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Principles of indication and interpretation of laboratory tests - CVOL0055
Title in English: Principy indikace a interpretace laboratorních testů
Guaranteed by: Department of Laboratory Diagnostic (12-ULD)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2014
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16 C [hours/week]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Janka Franeková, Ph.D.
Comes under: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Základní principy indikace laboratorních testů, dodržování podmínek preanalytické fáze, správná interpretace laboratorních testů s ohledem na biologickou a analytickou variabilitu. Používání kritické diference, referenčních mezí a rozhodovacích limitů. Interpretace výsledků u konkrétních kazuistik.
Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Aktivní účast v celém rozsahu výuky.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Jabor, A., Franeková, J., Kubíček, Z.: Principy interpretace laboratorních testů. Praha, Roche, 2013.

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, Kolektiv autorů, www.enclabmed.cz.

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Počet hodin

Náplň

2

Práce se žádankou, indikace laboratorních vyšetření, preanalytická fáze

2

Základní charakteristika laboratorního testu: intra- a interindividuální variabilita, analytická variabilita, kritická diference

1

Řízení kvality laboratorních testů

3

Interpretované nálezy

3

Práce s výsledkovými listy, referenční meze

1

Laboratorní příručka a její využití

3

Kazuistiky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html