SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Preparatory course for obtaining a license: Water Rescue - Lifeguard - CVOL0044
Title in English: Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK
Guaranteed by: Department of Physical Education (12-UTVY)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2015
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/28 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: 15
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PaedDr. Hana Milerová
Comes under: AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)
Zdokonalení plaveckých dovedností a nácvik praktických činností nutných pro získání licence vodního záchranáře - plavčíka. Samozřejmostí je nácvik dopomoci unavenému plavci a základy záchrany tonoucího. Výuku tělesné výchovy zajišťuje ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách ústavu: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Zápočet.

Aktivní účast na výukových jednotkách v rozsahu 12 prezencí.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

BĚLKOVÁ,T. Didaktika plavecké výuky. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1994. s.105, ISBN 80-7066-837-7. kromě kap. "Plavání" kojenců, Plavecká výuka batolat.
BĚLKOVÁ,T. et.al. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. l. vyd. Praha : Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.
BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Abeceda záchrany "D" (plavání). 1. vyd. Praha : VZS ČČK, 1992. 108 s. pouze kapitoly 7. až 10.
ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001, 132 s. ISBN 80-247-9049-1.
HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.
HOCH, M. et.al. Plavání (Teorie a didaktika). 1.vyd. Praha : SPN, 1983. 171 s.
MILER, T. Záchranář-bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. ISBN 80-902805-0-1.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Hodiny jsou určeny pouze pro plavce, kteří zvládnou jedním způsobem zaplavat 100m nejhůře za 2:15min.

V těchto hodinách probíhá výuka dalších plaveckých způsobů, obrátek, skoků do vody, plavání s ploutvemi, plavání pod vodou, plavecké tréninky a plavecké dovednosti pro dopomoc unavenému plavci a základy záchrany tonoucího.
 
V závěru kurzu probíhá plavecký test, který spočívá v souvisle zaplavaných 400m jedním způsobem, z toho prvních 200m by mělo být do 4 minut. NENÍ PODMÍNKOU PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU.

Entry requirements - Czech
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Přihlásit se mohou studenti, kteří zvládnou uplavat 100m pod 2:15 min.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html