SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Reducing and fitness course - CVOL0043
Title in English: Redukční a rekondiční kurz
Guaranteed by: Department of Physical Education (12-UTVY)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2014
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/40 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: 15
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PaedDr. Hana Milerová
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Classification: Health Care > Basic Sciences
Comes under: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
Annotation -
Last update: PaedDr. Hana Milerová (17.02.2017)

The subject is taught in the 1st year of the baccalaureate programme general nurse. It is a part of the nursing module. It prepares the students for work in the system of primary, secondary and terciary health prevention.
Aim of the course -
Last update: PaedDr. Hana Milerová (17.02.2017)

The goals of the subject are derived from the WHO programme - Health for all in 21st century and the National programme of health.

Literature -
Last update: PaedDr. Hana Milerová (17.02.2017)

1. Podpora zdraví ? poznatky a praxe. IZPE, 2003. http:ipvz.cz/škola veřejného zdravotnictví/materiály izpe/rok 2003
http://www.ipvz.cz/kontakty.asp?item=1072&xid=162
2. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. NO7700, projekt VaV. http://www.ped.muni.cz/z21/holcik.htm
3. Ondok, J.P.: Zdraví a péče o zdraví. V. Ondok, J.P.:Bioetika. Trinitas, 1999, s. 35-40
4. Lemon 3.+ 4. díl,: Učební texty, IDVPZ Brno, 1997.
5. Kozierová, B.: Ošetrovatelstvo. 1.a 2. díl (kapitoly o zdraví), Osveta, Martin 1995.
6. Prevence v primární péči. Materiály WHO, SZÚ, Praha 2002.
7. Národní program zdraví. Dlouhodobá strategie. MZ ČR, Praha 1995.
8. Zdravotnické noviny, Sestra, Diagnóza - aktuálně - články o zdraví
9. Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě. Besip. Praha 1997.
10. Provazník, K., a kol.: Manuál Prevence v lékařské praxi 1. - 10. díl. SZÚ, Praha 1998-2004.
11. Wasserbauer, S. a kol.Výchova ke zdraví. 2. vyd. SZÚ Praha. 2000.
12. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada-Avicenum, Praha 1994. IBSN 80-7169-121-6
13. Kebza,V., Šolcová, I.: Syndrom vyhoření - funkční porucha. SZÚ Praha. 1998. ISBN 80-7071-099-3

* Internetové odkazy
www.mzcr.cz <http://www.mzcr.cz>
www.szu.cz <http://www.szu.cz>
www.alergie.cz <http://www.alergie.cz>
www.ochranasester.cz <http://www.ochranasester.cz>
www.dokurte.cz
www.nekurak.cz

Teaching methods -
Last update: PaedDr. Hana Milerová (17.02.2017)

Lectures, seminars.

Requirements to the exam -
Last update: PaedDr. Hana Milerová (17.02.2017)

80% participation in obligatory exercises
if lower written elaboration of the topic which the student has missed
group presentation on selected topic
written test

Syllabus -
Last update: PaedDr. Hana Milerová (17.02.2017)

Health, definition of health, dimension of health, personal responsibility towards one?s own health
Stressful situations, factors
Wellness
Lifestyle, risk factors, social influences
Health maintenance and promotion
Health prevention in the professional practice of nurses, risk management
Nosocomial infections
Burnout syndrome
Health education, the role of a nurse
Health and parenthood
Social, emotional, and psychological health
Smoking, alcohol, illegal drugs

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html