SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Diagnosis and treatment Dyslipoproteinaemia - CVOL0033
Title in English: Diagnostika a léčba dyslipoproteinemií
Guaranteed by: Department of Laboratory Diagnostic (12-ULD)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2014
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15 C [hours/week]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: 1
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Janka Franeková, Ph.D.
Comes under: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Laboratorní diagnostika dyslipoproteinemií se zaměřením na familárně podmíněné dyslipoproteinémie, sestavování genealogie, WHO program MED-PED, práce s databází familiárních dyslipoproteinemií, terapie dyslipoproteinemií, práce s pacientem, příprava a případná prezentace výukových kazuistik.
Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Aktivní účast v celém rosahu výuky.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, Kolektiv autorů, www.enclabmed.cz.

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Počet hodin

Náplň

2

Laboratorní diagnostika dyslipoproteinemií se zaměřením na familárně podmíněné dyslipoproteinémie.

1

WHO program MED-PED

1

Práce s databází familiárních dyslipoproteinemií. Sestavování genealogie

1

Problematika reziduálního rizika

2

Terapie dyslipoproteinemií: statiny, fibráty, další farmaka.

6

Práce s pacientem

1

Příprava a případná prezentace výukových kazuistik

1

Zhodnocení základních epidemiologických studií

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html