SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of nursing III. - CVO048P2
Title: Teorie ošetřovatelství III.
Guaranteed by: Department of Nursing 3FM CU (12-UOS)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Tereza Bakusová
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)
Teorie ošetřovatelství III vytváří teoretický rámec pro zaměření všech ošetřovatelských předmětů ve 3. semestru, tzn. pro péči o pacienty s chronickým onemocněním, které významně omezuje jejich soběstačnost v běžných denních činnostech.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

Cílem předmětu je:

1. seznámit se s konceptem péče o základní potřeby podle Virginie Hendersonové jako základním východiskem pro péči o pacienty s omezenou soběstačností v běžných denních činnostech,

2. pochopení role sestry a dalších členů ošetřovatelského týmu při péči o pacienty s omezenou soběstačností v bežných denních činnostech,

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

1. HENDERSON, V.: Basic principles of nursing care. S. Kargel, Basel 1970. ( a související články v časopise Diagnóza v ošetřovatelství)

2. KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.: Ošetrovatelstvo 1.a 2.díl, Osveta, Martin 1995.

3. HALMO, R. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha : Grada Publishing, a.s. 2004. ISBN 978-80-247-4811-5

4. TRACHTOVÁ, E.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno, NCO NZO 2018. ISBN 978-80-701-3590-7

články doporučované v rámci přednášek a seminářů

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

přednáška

samostudium

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tereza Bakusová (11.09.2023)

Požadavky k zápočtu:

Zpracovaná kartotéka prostudované literatury v rozsahu -  dvou položek ke každému tématu, písemné zpracování zadaného úkolu při přednášce na téma Čistota.

Kartotéku je možné odevzdávat průběžně, nejpozději však do konce zimního semestru (tzn. 19.1.2024).

Bez splněného zápočtu nelze přistoupit k ústní zkoušce z Teorie ošetřovatelství III.

Zkouška bude probíhat ústní formou.

Termíny budou  vypsány v průběhu listopadu 2023.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

Sylabus TEorie ošetřovatelství III

1. Maslowova hierarchie potřeb

2. Model základní ošetřovatelské péče podle Virginie Henderson

3. Ošetřovatelský proces

4. Čistota

5. Transfúze

6. Výživa

7. Vyprazdňování

8. Parenterální výživa, PEG

8. Soběstačnost v běžných denních činnostech

9. Kinestetická mobilizace

10. Model každodenních činností

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

úspěšné splnění předmětu Teorie ošetřovatelství I,II

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html