SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
NURSING CARE IN SURGICAL FIELDS I. - CVO034P2
Title: Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I
Guaranteed by: Department of General Surgery 3FM CU and UHKV (12-CHIR)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (58)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc.
Mgr. Renata Vytejčková
MUDr. Petr Sládeček
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, patřící do komplexu klinického ošetřovatelství. Poskytuje studentům představu o obecných a speciálních přístupech v lékařské a ošetřovatelské chirurgii. Studenti si osvojí vědomosti týkající se základních činností a poznatků na jednotlivých úsecích práce zdravotnického chirurgického týmu a také představu o chirurgickém řešení a zvláštnostech následné ošetřovatelské péče jednotlivých systémových onemocnění zejména v rámci břišní a hrudní chirurgie..
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ošetřovatelské péče na všech úsecích práce zdravotnického chirurgického týmu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)

Podmínkou k udělení zápočtu je: 

- 80% účast na praktikách

- úspěšně zvládnutý zápočtový text test 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)

•Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2.doplněné a přepracované vydání. Praha:Grada Publishing.2019. s.272. ISBN: 978-80-271-2862-4.

•Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii II.Praha: Grada Publishing. 2010. s.304. ISBN: 978-80-247-3130-8.

•Libová,L., Balková, H.,Jankechová,M. Ošetřovatelský proces v chirurgii. 1.vydání. Praha: Grada Publishing. 2019.s.168.ISBN 978-80-271- 1404-7. •Ferko,A., Šubrt,Z.,Dědek,T. Chirurgie v kostce.2.doplněné a přepracované vydání. Praha:Grada Publishing.2015.s.512.ISBN 978-80-247-1005-1 •Zeman,M., Krška, Z. a kol. Chirurgická propedeutika. 3. vydání. Praha: Grada Publishing. 2011. s.512 ISBN 978-80-247-3770-6. •Valenta, J. a kol. Základy chirurgie. 2. vydání.Praha: Galen. 2007.ISBN 978-80-7262-403-4. •Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzívní péči. 2.doplněné a přepracované vydání.Praha: Grada Publishing.2020. s.388. ISBN: 978-80-271-1551-8.

 

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)

 Přednáška, praktikum, e-learning. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)

Student získá vědomosti o chirurgickém řešení a návazné specifické ošetřovatelské péči. 

1) Obecná chirurgie - charakteristika oboru, historie, terminologie, asepse, antisepse

2) Břišní chirurgie - náhlé příhody břišní - úrazové, neúrazové, záněty, nádory

3) Hrudní chirurgie - úrazy hrudníku, zlomeniny žeber, pneumothorax, hemothorax, nádorová onemocnění plic a mediastina, onemocnění prsu

4) Cévní chirurgie - onemocnění tepen DK, onemocnění žilního systému DK, amputace končetiny

 5) Specifika ošetřovatelské péče v chirurgii - péče o pacienta s drenáží, prevence infekce v místě chirurgického výkonu, předoperační příprava a pooperační péče

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)

Podmínkou k udělení zápočtu je: 

- 80% účast na praktikách

- úspěšně zvládnutý zápočtový text test 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html